Nieuwe inrichting Floralaan Schijndel

De gemeente Meierijstad gaat in 2023/2024 de gehele Floralaan opnieuw inrichten. De hoofdreden hiervan is dat de snelheid van het autoverkeer op de Floralaan erg hoog is.

Er zijn metingen gedaan waarbij duidelijk werd dat er te hard gereden wordt. Op het deel waar de maximum snelheid 50 km/uur is, wordt gemiddeld 65 km/uur gereden. Op het gedeelte van de 30 km/uur zone is de gemiddelde snelheid 55 km/uur. De weg voldoet niet aan de huidige richtlijnen voor duurzaam veilig. Oversteken is daardoor lastiger en fietsers voelen zich niet altijd veilig.

Het deel waar men 30 km/uur mag rijden, ziet eruit als een gebiedsontsluitingsweg, terwijl het een erftoegangsweg is. Dat is onduidelijk voor weggebruikers. We gaan de weg zo aanpassen dat de inrichting wel duidelijk is. Het asfalt van de 30 km zone vervangen we door klinkers en we passen de breedte aan naar 6,40 meter. Het asfalt van de 50 km zone wordt vervangen door nieuw asfalt. De breedte wordt daar versmald naar 7 meter. Aan weerszijden van de rijbaan worden fietsstroken aangebracht van rood asfalt. De fietsstroken worden aan beide zijden 2 meter. Door de weg zo in te richten, wordt het verkeer geremd.

Inloopmiddag 28 juni

Op 28 juni is een inloopmiddag voor deze nieuwe inrichting gehouden. Deze middag in het Spectrum is goed bezocht geweest en er zijn vele zaken aan de orde geweest en ter plekke met de aanwezigen besproken. Er is feedback gegeven op de plannen, die kunt u hier lezen. Met deze feedback zijn de ontwerpen definitief gemaakt.

Maatregelen om geluid klinkers te voorkomen

  • Er wordt een plateau aangebracht bij de splitsing Hopstraat – Florlaan
  • De normale klinkers worden vervangen door geluid reducerende klinkers

Definitieve ontwerpen

Op de vier onderstaande afbeeldingen vindt u de definitieve ontwerpen. Hierop kunt u tot 1 september 2023 reageren. U kunt uw reactie mailen naar Gerrit Hasperhoven of mailen naar Roel van Aarle.

Afbeelding 1

Hopstraat nieuw

Afbeelding 2

Papaverstraat nieuw

Afbeelding 3

3 houtpad nieuw

Afbeelding 4

Houtweg nieuw