Snelfietsroute Veghel - Uden

De route creëert een nieuwe fietsverbinding tussen de centrumring in Uden en het bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel.

De snelfietsroute F50 Uden-Veghel volgt de historische route van het Duits Lijntje. De nieuwe route wordt aantrekkelijker, sneller, comfortabeler en veiliger door de aanleg van nieuwe fietsstraten en de verbetering van bestaande paden. Er is al een nieuwe fietsbrug over de Aa gemaakt en er komt een nieuwe fietstunnel onder de Udenseweg. Zo hopen wij nog meer mensen te stimuleren om te fietsen en de auto vaker te laten staan. Daardoor draagt de snelfietsroute bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente, de gezondheid van onze inwoners en de luchtkwaliteit in onze regio.

De aanpak en planning

Om risico’s te kunnen beheersen en voortgang te behouden is gekozen voor een risicogestuurde en gefaseerde aanpak. Hierbij wordt de snelfietsroute in drie delen gerealiseerd. Elk deel van de snelfietsroute wordt stap voor stap in procedure gebracht, aanbesteed en vervolgens uitgevoerd.

  1. Deel Mariaheide (Noord): dit deel is de route vanaf het Turfven via de ondertunneling Udenseweg parallel aan het Duits Lijntje. Vervolgens naar de Nieuwe Veldenweg en Hondsrogstraat waar de route ter hoogte van De Corridor aansluit op de snelfietsroute richting centrumring Uden.
    Planning: De gemeenteraad van Meierijstad heeft in januari 2023 het bestemmingsplan deel Mariaheide vastgesteld. Hierop is beroep aangetekend. Voor een specifiek deel, Nieuwe Veldenweg nummer 14 via de Hondsrogstraat tot de gemeentegrens met Maashorst, wordt voorjaar 2024 de aanbestedingsprocedure gestart. Planning is dat medio 2024 gestart kan worden met de uitvoering. Voor het overige deel, ten westen van de Nieuwe Veldenweg nummer 14 tot aan de wijk ’t Ven, wordt gewacht tot de uitspraak van de Raad van State.
  2. Deel Veghel (Midden): dit deel is de route vanaf Gazellepad (aansluiting De Amert) via de nieuwe brug over de Aa, Burgemeester Schrevensingel, Geerbosch, Parallelweg Noord, Spoorven, Rietven, Moerven en Turfven;
    Planning: De gemeenteraad van Meierijstad heeft in juni 2022 het bestemmingsplan deel Veghel vastgesteld. Hierop is beroep aangetekend. Om meer vertraging en kostenstijgingen te voorkomen en omdat is het toegestaan op basis van de bestaande bestemmingsplannen is de gemeente toch gestart met de aanbesteding van dit deel. De uitvoering van het deel Veghel is in juli 2023 definitief gegund aan Heijmans. De werkzaamheden zijn gestart in september 2023 en duren december 2024.
  3. Deel De Dubbelen (Zuid): dit deel wordt opnieuw bekeken vanwege prijsontwikkelingen, onzekerheden rondom de N279 Veghel-Asten en de grote verwachte kosten voor de verplaatsing van de Gazellebrug. Het alternatieve traject met handhaving van de huidige brug loopt via het Gazellepad en de Edisonweg richting De Dubbelen.
    Planning: In 2023 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van het deel De Dubbelen. Nadat een keuze is gemaakt tussen de alternatieve trajecten kan in 2024 gestart worden met het ontwerp, de aanbesteding en daarna de aanleg van dit deel van de snelfietsroute.

De fietsbrug over de Aa is eerder al vervangen in het kader van onderhoudswerkzaamheden.

de snelfietsroute

Nieuwsbrieven

Over de snelfietsroute Veghel - Uden zijn een aantal nieuwsbrieven uitgekomen. De verstuurde nieuwsbrieven vindt u hieronder. Meld u direct aan voor de volgende nieuwsbrief.

Meer informatie

Voor meer informatie over de snelfietsroute kunt u een mail sturen naar snelfietsroute@meierijstad.nl

fietsbrug over Aa