Welstand

Vraagt u een omgevingsvergunning met bouwactiviteit aan? In de volgende gevallen wordt uw aanvraag voorgelegd aan de welstandscommissie:

  • Monumenten
  • Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden
  • (Historische) centrumgebieden van Schijndel, Sint Oedenrode, Veghel en Erp
  • Bijzondere bebouwing
  • Gebieden met een beeldkwaliteitsplan
  • Nieuwbouw in overige gebieden waarbij het opstellen van en beeldkwaliteitsplan nodig is.

De welstandsnota bevat ook beoordelingscriteria voor reclames. Alle overige situaties zijn welstandsvrij met uitzondering van nieuwbouw.

Check of uw bouwplan wordt getoetst door de welstandscommissie

  1. Alleen plannen waar een omgevingsvergunning voor nodig is, worden getoetst. U kunt dit zelf beoordelen op de site van het omgevingsloket. Is een omgevingsvergunning nodig? U kunt zelf achterhalen of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de welstandscommissie.
  2. Raadpleeg de digitale welstandskaart 
  3. Laat uw schetsplan vooraf door ons beoordelen.

Welstandskaart

Welstandsnota ‘Samen de zorg voor omgevingskwaliteit’

Vanaf 1 augustus 2018 geldt de Welstandsnota Meierijstad 2018 ‘Samen de zorg voor omgevingskwaliteit’. In de welstandsnota is de welstandsbeoordeling afgeschaft waar het kan, maar blijft gelden voor gebieden waar dat nodig is. Verder bevat de nota beoordelingscriteria voor reclames en een excessenregeling. Deze is bedoeld om ernstige strijdigheden met redelijke eisen van welstand ongedaan te laten maken en ernstige vormen van verwaarlozing aan te pakken.

Welstandscriteria