Omgevingsvergunning

U wilt een activiteit ondernemen in de fysieke leefomgeving. Afhankelijk van de plannen die u heeft kan een activiteit, of kunnen activiteiten, vergunningplichtig zijn of niet.

Vergunningcheck

Om te bepalen of u een vergunning nodig heeft kunt u een vergunningcheck uitvoeren. Deze kunt u zelf uitvoeren via de site van het omgevingsloket. Heeft u informatie nodig over de bestemming van een adres en/of perceel, dan kunt u dit vinden op Regels op de Kaart. Daar staan de omgevingsplannen gepubliceerd.

U kunt een adviseur inschakelen die u kan begeleiden bij uw plannen, zoals een architect, stedenbouwkundige, rentmeester of ander ruimtelijk adviesbureau.

De gemeente laten toetsen of het (ver)bouwplan vergunningvrij is of niet

U kunt ook door de gemeente een check uit laten voeren of uw (ver)bouwplan vergunningvrij is of niet. Hieraan zijn leges (kosten) verbonden. Meer informatie over de toets vergunningvrij/vergunningplichtig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als na het uitvoeren van een vergunningcheck blijkt dat u vergunningplichtig bent voor één of meerdere activiteiten dan kunt u op de website omgevingswet.overheid.nl een omgevingsvergunning aanvragen. Let op de bijlagen die u bij moet voegen. Uw aanvraag wordt dan door de gemeente behandeld volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Afwijken van het omgevingsplan

Voor het afwijken van het omgevingsplan werken we met de zogenaamde intake- en omgevingstafel. Dit is van toepassing voor inwoners en ondernemers met grote, complexe bouwplannen. Meer informatie over deze nieuwe werkwijze, vindt u op de pagina vooroverleg omgevingsvergunning.

Een omgevingsplan geeft regels voor in elk geval gebruik en bouwwerken. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning wordt dat plan getoetst aan het omgevingsplan. Maar ook als het omgevingsplan dat bouwplan niet toelaat, kan een omgevingsvergunning verleend worden.

Kosten vergunning

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening. Trekt u uw aanvraag in of wordt uw vergunning geweigerd dan worden er alsnog kosten in rekening gebracht.

Hoe lang duurt het

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. 

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Parkeernormering

Een bouwontwikkeling in de gemeente mag niet voor (fiets)parkeeroverlast zorgen in de nabije omgeving. Dit staat in de nota parkeernormen Meierijstad 2018. We toetsen elke bouwaanvraag daarom op de parkeernormen die in deze nota worden genoemd.