Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Alle huurders, woningzoekenden, omwonenden en anderen kunnen signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars melden.

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. De wet heeft als doel om huurmisstanden te voorkomen en aan te pakken. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Zo kunnen gemeenten nu beter handhaven wanneer verhuurders en verhuurbemiddelaars zich niet aan de algemene regels uit deze wet houden.

Voor wie is het meldpunt?

Bij het meldpunt kunnen alle huurders, woningzoekenden, omwonenden en anderen terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars.

Welke klachten kunt u melden?

De Wet schrijft een aantal algemene landelijke regels voor, waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele verhuurproces en op zowel de reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Overtreding of niet naleven van deze regels kunnen gemeld worden en worden onderzocht. 

De algemene regels hebben betrekking op:

  1. Discriminatieverbod : Werkwijze om woondiscriminatie te voorkomen
  2. Intimidatieverbod
  3. Maximale borg van twee maanden kale huur
  4. Schriftelijkheidsvereiste
  5. Informatieverstrekkingsplicht
  6. De verhuurder mag geen onredelijke servicekosten vragen
  7. Extra regels bij verhuur aan een arbeidsmigrant

Meer weten over deze regels? U vindt meer informatie op de site van Volkshuisvesting Nederland.

Hoe kunt u melding maken?

Het beste kunt u eerst zelf in gesprek gaan met de verhuurder. Mocht u daar hulp bij nodig hebben of mocht u er samen met uw verhuurder niet uitkomen, dan kunt u gratis en laagdrempelig uw melding doen.  

Klik op de knop hieronder en vul het formulier in. Voeg eventuele bijlagen toe die het verhaal verduidelijken of bewijzen.

Melding indienen ongewenst verhuurgedrag

Alle ingediende informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal alleen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 

Valse meldingen kunnen leiden tot juridische consequenties.

Heeft u last van lawaai, verkeerd parkeren, stankoverlast of rommel in uw buurt? Dat kunt u hier melden.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Het Meldpunt behandelt de melding en wijst zo nodig door naar andere bevoegde instanties, zoals RADAR, de klachtencommissie van de woningcorporaties, het Juridisch loket of de Huurcommissie. 

Afhankelijk van de aard van de melding, kan er verdere actie worden ondernomen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 

U krijgt binnen 2 weken reactie over het vervolg van uw melding.