Urgentieverklaringen

Woningcorporaties besluiten zelf hoe en aan wie zij voorrang verlenen.

Als gemeente hebben wij momenteel geen huisvestingsverordening. Dit houdt in dat de woningcorporaties zelf besluiten hoe en aan wie zij voorrang verlenen. Op de websites van de woningcorporaties leest u meer hierover.