Opvang asielzoekers, statushouders en (Oekraïense) vluchtelingen

Bestaande en nieuwe opvanglocaties, welke vluchtelingen vangt de gemeente op, veelgestelde vragen en antwoorden

De gemeente Meierijstad biedt een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ook dit jaar (2023) en de jaren daarna zorgen wij voor opvang en huisvesting van nieuwkomers. Dat zijn asielzoekers, statushouders en (Oekraïense) vluchtelingen. Onder het kopje: ‘Wie vangen wij op’ leggen we uit wat de verschillen tussen deze doelgroepen zijn. Uitgangspunt is dat alle nieuwkomers zich thuis voelen in onze gemeente. En dat zij zoveel als mogelijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld door (vrijwillig) te werken, naar school te gaan of te sporten. 

Opvang verdeeld over de hele gemeente

De gemeente kiest voor opvang- en huisvestingslocaties verspreid over de gemeente. Op dit moment worden al ongeveer 420 Oekraïners opgevangen. Dat gebeurt in een aantal tijdelijke locaties in onze gemeente, te weten:

  • Woningen in de wijk Hoevenbraak in Schijndel (ca. 100 plaatsen);   
  • Een voormalig bankgebouw in Sint-Oedenrode (ca. 130 plaatsen); 
  • Een woning aan de Zwembadweg in Sint-Oedenrode (ca. 5 plaatsen); 
  • Het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen in Veghel (ca.150 plaatsen);  
  • Twee woningen aan de Nederboekt in Veghel (ca. 15 plaatsen); 
  • Woonzorgcentrum De Watersteeg in Veghel (ca.20 plaatsen); 

Wij kunnen vrijwel alle locaties in ieder geval nog dit jaar gebruiken. Het voormalige pand van de Rabobank aan de Jan Tinbergenstraat in Sint-Oedenrode is aangekocht en kan benut blijven worden. Ondertussen zijn nieuwe locaties nodig. Wij hebben in de regio afgesproken in ieder geval 450 Oekraïense vluchtelingen en ruim 300 asielzoekers onderdak te bieden. Daarnaast krijgen wij elk halfjaar een taakstelling als het gaat om aantallen te huisvesten statushouders. Dat zijn er dit jaar ruim 200. Statushouders hebben recht op verblijf in Nederland en komen via de reguliere weg in aanmerking voor een woning. Het Regioplan Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders vindt u op de website van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Nieuwe locaties

Daarom zijn/worden onderstaande (nieuwe) locaties in gebruik genomen:

  • Chaletpark Boschvoort in Sint-Oedenrode (vanaf begin juni 2023 in gebruik, maximaal 150 plaatsen);
  • Een voormalig kantoorpand aan de Heidebloemstraat 15 in Schijndel (sinds begin maart 2023, 1-2 jaar, circa 70 plaatsen);
  • Het voormalige gemeentehuis aan de Markt in Schijndel (sinds begin maart, ca. 1 jaar, ca 120 plaatsen);
  • De Bremweg in Schijndel (achter het sportpark) 3 x 48 units/woningen van het Rijks Vastgoed Bedrijf (vanaf eind 2023, 5-10 jaar, ca 300 plaatsen) 

Met deze locaties hebben we nog steeds onvoldoende locaties om alle asielzoekers en vluchtelingen onderdak te bieden. Wij blijven daarom op zoek naar nieuwe locaties. 

Overzichtskaart bestaande en nieuwe locaties

Update 1 augustus 2023

Oekraïense vluchtelingen in voormalig kloosterpand

In het voormalige pand van het Sint Jozefklooster aan de Pastoor van Erpstraat 4 in Schijndel worden binnenkort maximaal 18 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het gaat om mensen die al in onze gemeente verblijven. 

Locaties

Op dit moment wordt het pand aan de Pastoor van Erpstraat geschikt gemaakt voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om mensen die al in onze gemeente verblijven en moeten verhuizen omdat andere locaties (gaan) sluiten. Zij zullen naar verwachting eind augustus/ begin september in het pand komen wonen. Dit voor een periode van minimaal 2 jaar. 

Regio 

Het rijk heeft aan alle gemeenten in Nederland gevraagd Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In de regio Noordoost Brabant is afgesproken dat Meierijstad 450 Oekraïense vluchtelingen opvangt. Dit zolang de beschermde status van deze vluchtelingen geldt. Naar verwachting is dat in ieder geval tot maart 2025. 

Kennismaken

De nieuwe bewoners worden gefaseerd gehuisvest aan de Pastoor van Erpstraat. Veel vluchtelingen werken. De kinderen gaan naar school. Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd en zullen te zijner tijd worden uitgenodigd om kennis te komen maken met de nieuwe bewoners.   

Update 29 maart 2023

De rubriek Vragen en antwoorden is uitgebreid.

Update 23 maart 2023

De eerste asielzoekers zijn aangekomen op de opvanglocaties aan de Heidebloemstraat en de Markt in Schijndel. Ook is een eerste klankbordgroep vergadering voor omwonenden gepland. Daarnaast zijn de antwoorden op gestelde vragen die werden gesteld tijdens de inloopavond hier opgenomen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan met ons contact op via opvang@meierijstad.nl