Woningbouwplannen

  • Projecten

    Diverse projecten in Meierijstad en informatie over bouwkavels.

  • Inzet van modulaire woningen

    Meierijstad plaatst samen met woningcorporaties Area en Woonmeij versneld 350 modulaire woningen plaatsen voor regulier woningzoekenden.

  • Woningbouwplannen per kern

    De woningbouwplannen die op dit moment worden voorbereid. Per kern wordt er aangeven wat de status is van deze plannen, hard, zacht of potentieel.