Nadeelcompensatie

Van het handelen van de gemeente kunt u schade hebben. Als het gaat om onrechtmatig handelen, kunt u dat via een gerechtelijke procedure aan de orde stellen. Als het gaat om rechtmatig handelen, kunt u een aanvraag nadeelcompensatie doen. Die aanvraag behandelt de gemeente binnen het publiekrecht.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van nadeelcompensatie als de gemeente besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een appartementencomplex tegenover uw perceel. Dit kan uw huis miner waard maken. Er is wettelijk geregeld welke besluiten een schadeoorzaak kunnen zijn, en hoe de schade beoordeeld wordt.

Als een procedure is begonnen vóór 1 januari 2023, kan het zijn dat uw aanvraag wordt behandeld als een aanvraag tegemoetkoming planschade volgens afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Dat is het oude recht.

Aanvragen

Het college van B&W behandelt aanvragen nadeelcompensatie binnen de nationale wetgeving en volgens de Verordening nadeelcompensatie Meierijstad. Vul hiervoor ons digitale formulier. Het indienen van een verzoek kost € 300,-. Dit bedrag krijgt u terug als wij uw aanvraag toekennen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kan de gemeente een deskundige, onafhankelijke adviseur inschakelen. Het doorlopen van de hele procedure kan wel een jaar duren.

Nadeelcompensatie aanvragen

Eigen risico

Er is een grote kans dat niet alle schade wordt vergoed. Er is geen omgevingsrechtelijke nadeelcompensatie voor immateriële schade en ook niet voor waardedaling als u niet de vastgoedeigenaar bent. In sommige gevallen wordt u geacht het risico van de schade zelf aanvaard te hebben. En als het gaat om schade door een omgevingsrechtelijk besluit dat niet direct op uw perceel betrekking had, wordt 4% van de schade niet vergoed omdat dit uw normaal maatschappelijk risico is.