Woonomgeving

 • Leefbare wijk, leefbaar wonen

  Bemiddeling, advies, overleg, onderhoud sloten, speelplekken, lenen bakfiets of klussenaanhanger, buurtbeheer, melding maken

 • Groenadoptie of groen in eigen beheer

  Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen door bewoners in de wijk of straat.

 • Nadeelcompensatie

  Als u schade lijdt door een ruimtelijk plan, wijziging in een bestemmingsplan of verleende omgevingsvergunning

 • Groene kaart

  Alle bomen en andere houtopstanden waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden bij bijvoorbeeld kap

 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  Alle nieuwe straten en pleinen moeten een naam hebben. Als u een goed idee heeft voor een nieuwe straatnaam, kunt u een voorstel doen bij de gemeente.