Bij langdurige zorg (Wlz-indicatie)

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) en wilt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning? Dan kunt u een beroep doen op een organisatie die gecontracteerd is door uw zorgkantoor VGZ. U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met een van deze organisaties: