Voor alle inwoners (met een specialisatie in inwoners met een beperking)

Voor alle inwoners, ongeacht leeftijd

Gebied Schijndel 

dhr. Ad van de Meerakker, tel: 06 15 85 28 28
Mw. Til van den Berg, tel: 06 57 36 67 71

Gebied Sint-Oedenrode

Dhr. Ger Brouwer, tel: 06 53 64 83 72

Gebied Veghel

Mw. Huberdine van Dinther, tel: 06 23 25 73 76
Mw. Alda Gloudemans, tel: 06 20 97 85 07

Voor alle inwoners, met specialisatie in ondersteunen van inwoners met een beperking en met een Wlz-indicatie (wet langdurige zorg)

U kunt terecht bij Stichting MEE. Bekijk de website van Stichting MEE. Tel: 088 465 35 55