Interessante websites

  • Sociale wegwijzer Meierijstad

  • Seniorenraad Meierijstad

    De doelstelling van de Seniorenraad Meierijstad is als volgt: het behartigen van de collectieve belangen van alle senioren in de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid.