Mantelzorgverklaring

Een voorwaarde voor het bewonen van een mantelzorgwoning is dat er sprake is van een mantelzorgrelatie. Dit toont u aan via een verklaring van een medisch adviseur.

Je kunt daarvoor terecht bij Argonaut. Dit zijn door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseurs. Zij beoordelen de situatie en hanteren hierbij de regels die de gemeente Meierijstad daarvoor heeft opgesteld. Hiermee wordt elke situatie op dezelfde wijze beoordeeld. Houd er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een mantelzorgverklaring. Dit is €350 voor de aanvrager en €50 voor een eventuele medebewoner. De sociaal-medisch adviseur zal bij het afgeven van de verklaring ook eisen meegeven waaraan de mantelzorgwoning moet voldoen. Bijvoorbeeld eisen op het gebied van de indeling van de woning en de voorzieningen in de woning.

U komt in aanmerking voor een mantelzorgverklaring, als:

  • de mantelzorg voor een periode langer dan 3 maanden gaat plaatsvinden;
  • u minimaal 8 uur per week mantelzorg levert.

U kunt een mantelzorgverklaring aanvragen met het formulier: Medisch advies mantelzorgwoning.