Omgevingsvergunning mantelzorgwoning

Het kan zijn dat u voor het realiseren van de mantelzorgwoning een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Bestaande bebouwing

U hebt geen omgevingsvergunning nodig voor de verbouwing van een bestaande aanbouw of een bestaand bijgebouw bij een woning. Dat geldt zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. U hoeft dit ook niet aan ons te melden. Het is wel belangrijk dat u beschikt over een mantelzorgverklaring. Ook de verbouwing van het bestaande bouwwerk kan zonder omgevingsvergunning. Wel is er een aantal regels. U moet bijvoorbeeld voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Er is geen vergunning nodig wanneer er:

  • geen verandering van de draagconstructie is
  • geen verandering van de brandcompartiment of beschermde subbrandcompartiment is,
  • geen uitbreiding van het bebouwde oppervlakte is, en
  • geen uitbreiding van het bouwvolume is.

Een check voor vergunningvrij bouwen kunt u doen via het omgevingsloket.

Een nieuw bouwwerk of uitbreiding van bestaand bouwwerk

Een vergunning is wellicht wél nodig voor nieuwbouw of uitbreiding van een bestaand bouwwerk. Dat is afhankelijk van wat u gaat bouwen. Wanneer het bouwwerk gebouwd is, kan het bestaande bouwwerk voor mantelzorg gebruikt worden. U kunt dan voorzieningen aanbrengen. U kunt zelf op www.omgevingsloket.nl een check ‘vergunningvrij bouwen’ doen. Heeft u een vergunning nodig, dan kan deze via dezelfde website worden aangevraagd. Wilt u een toets door de gemeente laten doen of werkzaamheden vergunningvrij zijn, dan kunt u hiervoor een informatieverzoek doen. Voor deze check worden kosten in rekening gebracht.

Unit in het buitengebied

In het buitengebied geldt aanvullend op bovenstaande de mogelijkheid om zonder omgevingsvergunning een mantelzorgunit bij een woning te plaatsen. Deze mantelzorgwoning moet in zijn geheel of in delen verplaatsbaar zijn en mag een oppervlakte hebben van maximaal 100 m². De unit moet geplaatst worden binnen het bestemmingsvlak van de woning. Dit kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook voor deze unit geldt dat u dit niet hoeft te melden bij de gemeente. Wel is het belangrijk dat u beschikt over een mantelzorgverklaring.