Ondersteuning mantelzorg

Mantelzorgers lopen het risico om overbelast te raken of zich eenzaam te voelen. Door middel van goede hulp en ondersteuning kan dit voorkomen worden. De behoefte aan ondersteuning is voor iedere mantelzorger verschillend. In Meierijstad zijn zorg, begeleiding en ondersteuning van onze inwoners van hoge kwaliteit. Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund.

Heeft u behoefte aan ondersteuning?

  • Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg. Zij bieden informatie, individuele begeleiding, lotgenotencontact, respijtzorg, praktische hulp, een luisterend oor en nog meer.
  • Vind een mantelzorgmakelaar in uw buurt. De mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers met alle regeltaken rond de zorg: van zorg en welzijn en wonen tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken van de (overbelaste) mantelzorger over. Ook helpt hij/zij mantelzorgers om de balans tussen zorgtaken, werk en privé (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert en regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie. Een mantelzorgmakelaar wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bent u aanvullend verzekerd? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan wat wordt vergoed. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. 
  • Bent u op zoek naar meer informatie rondom mantelzorg of heeft u vragen over praktische aspecten. Kijk dan eens op rijksoverheid.nl en regelhulp.nl.
  • Heeft u vragen over financiën? U vindt alle informatie over geldzaken rondom mantelzorg op mantelzorg.nl Zorgverzekeraars kunnen ook (financiële) ondersteuning bieden bij mantelzorg. 
  • Informatie over respijtzorg op mantelzorg.nl. Soms kan het fijn of noodzakelijk zijn om de zorg die u verleent voor een korte periode aan iemand anders over te laten. Bijvoorbeeld als u er echt even doorheen zit, als u even wat zaken voor uzelf moet regelen, of voor een uurtje sporten. Dan kunt u gebruikmaken van zogenaamde respijtzorg.