Zorg en veiligheid

Denk hierbij aan mensen met verward gedrag, radicalisering, mensenhandel, overlast en verslaving.

Een kleine groep inwoners wordt onvoldoende ondersteund waardoor zij en of de samenleving problemen en overlast ervaren. Sommige problemen zijn zo lastig dat het nodig is om met meerdere organisaties samen te werken om tot een oplossing te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overlast, huiselijk geweld, mensenhandel, radicalisering en aan mensen met verslaving en/of verward gedrag.

De gemeente biedt een plek waar de partners uit zorg, straf en gemeente samenwerken aan de veiligheid voor alle burgers. De doelstelling van deze samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van herhaling, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurd door een combinatie van dwang en drang en zorg.

Melden van mensen met verward gedrag

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Dan kunt u dit melden, zodat de persoon met verward gedrag zo snel mogelijk hulp kan krijgen. 

Melden van een persoon met verward gedrag

  • Bel Farent via 088 023 75 00. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
  • Of bel het landelijk meldnummer via 0800 12 05. Dit nummer is ook 24 uur per dag bereikbaar en verbindt u door met Farent.

Let op: bel direct 112 bij gevaar of een dringende situatie. 

Waarom zijn mensen verward?

Mensen zijn soms verward, dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals: een verstandelijke beperking, verslaving, psychische stoornis of dementie. Mensen met verward gedrag hebben soms ook andere problemen: geen werk, geen geschikte woning, schulden of weinig sociale contacten. De meeste mensen met verward gedrag zijn niet gevaarlijk en veroorzaken geen overlast. Toch zijn er mensen die wel overlast veroorzaken, of zelf een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Dat willen we voorkomen. 

Waarom melden?

Wanneer u merkt dat het niet goed gaat met iemand, moet u dit melden. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie erger wordt. De persoon met verward gedrag kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Als het nodig is krijgen familie en buren ook hulp. 

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw melding gaat naar het Crisisinterventieteam van Farent. Zij ondernemen dan actie en zij laten u weten wat er met uw melding gebeurt.

Meer informatie over het melden van mensen met verward gedrag.