Zorg en veiligheid

Denk hierbij aan mensen met verward gedrag, radicalisering, mensenhandel, overlast en verslaving.

Denk hierbij aan mensen met verward gedrag, radicalisering, mensenhandel, overlast en verslaving.
Een kleine groep inwoners wordt onvoldoende ondersteund, waardoor zij en/of de samenleving problemen en overlast ervaren. Sommige problemen zijn zo lastig dat het nodig is om met meerdere organisaties samen te werken om tot een oplossing te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, mensenhandel, radicalisering, overlast en aan mensen met verslaving en/of verward gedrag.
De gemeente biedt een plek waar de verschillende organisaties uit zorg, straf en gemeente samenwerken aan de veiligheid voor alle burgers. De doelstelling van deze samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van herhaling, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. 
Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Dan kunt u dit melden, zodat de persoon met verward gedrag zo snel mogelijk hulp kan krijgen. 

Melden van een persoon met verward gedrag

Gemeenten hebben de wettelijke taak om crisiszorg te bieden aan haar kwetsbare inwoners. In de maatschappij zien we steeds vaker mensen met onbegrepen gedrag en mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Zij vinden vaak niet de weg naar de juiste zorg, zo ontstaan er veiligheidsrisico’s. Hulp bieden werkt het best wanneer we inwoners in hun eigen leefwereld op zoeken. Om dit efficiënt te kunnen doen is er een nieuw team ontstaan dat in januari 2024 van start zal gaan: Team Outreachende- en crisiszorg Meierijstad (TOM).
Voor spoedeisende vragen en bij acute bezorgdheid is er 24/7 een medewerker telefonisch te bereiken. Deze medewerker kan direct meedenken (consult en advies), vragen beantwoorden en beoordelen of, en welke, inzet nodig is. Daarnaast kunnen aanmeldingen met minder spoed, bijvoorbeeld als mensen zich zorgen maken over iemand, mensen die grip op het leven lijken te verliezen en/of woonoverlast ervaren/veroorzaken schriftelijk per mail of formulier worden gemeld. Na aanmelding zal de melding uitgezet en opgepakt worden binnen het team.

Waarom zijn mensen verward?

Mensen zijn soms verward, dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals: een verstandelijke beperking, verslaving, psychische stoornis of dementie. Mensen met verward gedrag hebben soms ook andere problemen: geen werk, geen geschikte woning, schulden of weinig sociale contacten. De meeste mensen met verward gedrag zijn niet gevaarlijk en veroorzaken geen overlast. Toch zijn er mensen die wel overlast veroorzaken, of zelf een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Dat willen we voorkomen. 

Waarom melden?

Wanneer u merkt dat het niet goed gaat met iemand, moet u dit melden. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie erger wordt. De persoon met verward gedrag kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Als het nodig is krijgen familie en buren ook hulp. 

Meer informatie over het melden van mensen met verward gedrag.