Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. Gebruikt u een gehandicaptenparkeerplaats leg dan uw gehandicaptenparkeerkaart (eventueel in combinatie met de parkeerschijf) duidelijk zichtbaar achter uw voorruit.

Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een parkeerplaats gereserveerd voor mensen met een lichamelijke beperking die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan bij de gemeente. U kunt dan in aanmerking komen voor een gereserveerde plaats bij uw woning.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn:

 • u bent in het bezit van een auto
 • u heeft geen eigen parkeergelegenheid (bijvoorbeeld een oprit of garage). Als u eigen parkeergelegenheid hebt, kunt u geen gehandicaptenparkeerplaats krijgen.
 • u heeft een blijvende loopbeperking
 • u bent medisch gekeurd.

U moet ook aan alle hieronder genoemde voorwaarden voldoen:

 • u bezit een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier
 • volgens het medisch advies van de keuringsinstantie kunt u met of zonder hulpmiddelen maximaal 50 meter lopen of u kunt 50 tot 100 meter lopen én het is erg moeilijk om een parkeerplaats te vinden (erg hoge parkeerdruk)
 • de politie adviseert positief
 • voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woonadres staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.

De duur van de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De wijzigingstermijn is minimaal 4 weken. 

Aanvragen

Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan:

 • U neemt telefonisch contact op met de gemeente. Zij verbinden u door met de juiste medewerker of maken een terugbelverzoek als deze niet aanwezig is.
 • De medewerker gaat na of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats en stuurt u de aanvraagformulieren toe. Nadat het formulier volledig ingevuld retour is gekomen en de leges betaald zijn, wordt gestart met de procedure tot het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats.

Kosten 2024

 • voor de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: € 195,-
 • voor het wijzigen van de kentekenplaat bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: € 40,-
Wijzigen of opzeggen bestaande gehandicaptenparkeerplaats

Wilt u de parkeerplaats opzeggen of krijgt u een nieuwe auto? Neemt u dan contact op met de gemeente, zij verbinden u door met de juiste medewerker of maken een terugbelverzoek als deze niet aanwezig is. U krijgt dan een formulier thuisgestuurd waarop u de wijziging kunt aangeven. U mag het ingevulde formulier opsturen, mailen of afgeven.
Als u een wijziging doorgeeft controleren wij of u nog over een geldige Gehandicaptenparkeerkaart heeft en of het kenteken op uw woonadres staat geregistreerd. Is dit zo, dan zetten we de wijziging in gang. 

Stappenplan voor aanvraag en aanleg gehandicaptenparkeerplaats
 1. U neemt contact op met een medewerker van team Verkeer via het Klant Contact Centrum van de gemeente Meierijstad.
 2. Na een telefonische intake wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voldoet.
 3. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u aanvraagformulieren thuisgestuurd.
 4. Als er onduidelijkheden zijn in uw woonsituatie of medische gegevens volgt mogelijk een huisbezoek of een aanvullend medisch onderzoek.
 5.  U heeft de formulieren volledig ingevuld en de bijlagen opgestuurd. De leges zijn overgemaakt. Hiermee is uw aanvraag compleet.
 6. Team Verkeer besluit waar de parkeerplaats wordt aangelegd. Hebt u bij de aanvraag een voorkeur voor de aanlegplek doorgegeven? Dan houden wij daar zo veel mogelijk rekening mee.
 7. Het college van burgemeester en wethouders besluit in samenspraak met de politie of en waar de gehandicaptenparkeerplaats mag worden aangelegd. U ontvangt schriftelijk bericht. De aanlegplaats wordt gepubliceerd. Na publicatie wordt er zo spoedig mogelijk gestart met de aanleg. De eerste zes weken heeft de gehandicaptenparkeerplaats een tijdelijke status. Gedurende deze weken kan er namelijk bezwaar worden ingediend tegen de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats. Na deze bezwarentermijn wordt de gehandicaptenparkeerplaats definitief.
 8. De aanleg kan soms meerdere weken duren, als er bijvoorbeeld sprake is van slechte weersomstandigheden.