Bijtincidenten

Wanneer u of uw hond gebeten is door een andere hond is het raadzaam om het bijtincident te melden bij de gemeente en/of de politie. In zowel het wetboek van strafrecht als in de gemeentelijke Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staan regels waarmee tegen agressie door honden kan worden opgetreden.

Wat doet de gemeente?

Elk bijtincident wordt geregistreerd en gerapporteerd in registers/overzichten van politie en gemeente. Een bijtincident kunt u op verschillende manieren melden bij de gemeente:

Licht bijtincident

Als het gaat om een licht bijtincident waarbij geen sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen bij een persoon of een ander dier, wordt er een waarschuwingsbrief gestuurd naar de eigenaar van de bijtende hond. Hierin staat vermeld wat de vervolgstappen zijn bij een volgend incident.

Ernstig bijtincident

Bij een ernstig bijtincident is er sprake van ernstig letsel of ernstige gevolgen bij een persoon of een ander dier. Meerdere bijtincidenten binnen een periode van twee jaar kunnen ook worden aangemerkt als een ernstig bijtincident. Bij een ernstig bijtincident neemt de gemeente op grond van artikel 2:59 APV en artikel 5:31 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestuurlijke maatregelen. Dit kan een aanlijn- en/of muilkorfgebod zijn. De bestuurlijke maatregel wordt per brief verzonden naar de eigenaar van de bijtende hond. Bij het overtreden van een aanlijn- en/of muilkorfgebod wordt er een dwangsom opgelegd.

De beoordeling van het bijtincident is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden.

Bij twijfel of wanneer u zich bedreigd voelt, kunt u contact opnemen met de gemeente of de politie.

De politie is bereikbaar bij minder spoed of bij twijfel via 0900 88 44 en eventueel in acute, serieus bedreigende gevallen via 112. Ook is het mogelijk om (online) aangifte te doen bij de politie.

Buurtbemiddeling

Bij minder ernstige incidenten kunt u proberen de zaak onderling te regelen met de eigenaar van de hond, als deze daarvoor open staat. Heeft u hulp nodig of komt u er niet uit met de eigenaar van de bijtende hond? Dan kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling.