Duurzaamheidslening voor bedrijven, verenigingen en stichtingen

Informatie vooraf

Het aanvragen van een lening is mogelijk vanaf 4 januari 2021. Lees voor het invullen van dit formulier de voorwaarden goed door, dan weet u of u in aanmerking kunt komen voor een lening. LET OP: u kunt alleen een lening aanvragen als de werkzaamheden aan uw bedrijf, vereniging of stichting nog niet zijn uitgevoerd.

Voordat u verder gaat met de aanvraag, wijzen wij u op het volgende:

  • Zorg dat u een (digitale) kopie van de getekende offerte(s) bij de hand heeft, waaruit de totale kosten van de te nemen maatregelen blijken (zowel materiaalkosten als de kosten voor arbeid). Uit de offerte(s) dient tevens te blijken dat de maatregelen voldoen aan de kwaliteitseisen. Meer informatie over de kwaliteitseisen per maatregel vindt u op onze website op de pagina Stimuleringslening Duurzaamheid.
  • Check daarnaast of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het omgevingsloket. Als u een vergunning nodig heeft, moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen.

Verder willen wij u erop wijzen dat een lening voor zonnepanelen slechts mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. U kunt, in beginsel, slechts een lening aanvragen voor zonnepanelen indien de aanschaf van zonnepanelen wordt gecombineerd met een andere maatregel: maximaal 75% van de hoofdsom mag worden gebruikt voor zonnepanelen, de overige 25% dient te worden gebruikt voor een andere maatregel. Wilt u afwijken van deze verdeling, dan dient u extra bewijsstukken te overleggen. Meer informatie over de voorwaarden en bewijsstukken vindt u op onze website op de pagina Stimuleringslening Duurzaamheid.

Inloggen

Om verder te gaan met deze aanvraag logt u in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2). Houd uw inloggegevens bij de hand. Nog geen eHerkenning? Vraag dit dan eerst aan