De 10e waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad is uitgereikt aan Stichting Vrije Vogels

Op 24 april ontving Jan Donkers, bestuurslid van Vrije Vogels, de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad. Jan ontving de prijs uit handen van wethouder Menno Roozendaal en alle vrijwilligers ontvingen een presentje als waardering voor hun inzet.

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht beperking, afkomst, geaardheid of religie mee kan doen. Organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich inzetten zodat inwoners mee kunnen doen, willen we graag op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Hiervoor is de waarderingsprijs in het leven
geroepen.

Over de prijswinnaar

Jan Donkers is al 47 jaar bestuurslid van Stichting Vrije Vogels. Samen met alle vrijwilligers zet Jan zich in voor ongeveer 40 volwassenen met een beperking. Elke woensdagavond komen de deelnemers en vrijwilligers samen in wijkgebouw De Zeven Eiken in Veghel. De 10 vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van diverse activiteiten, variërend van spel- en quizavonden tot filmavonden, knutselen en wandel- of fietstochten. Omdat de groep groot is, worden de deelnemers opgesplitst. Iedere week komen 20 deelnemers in de leeftijd van 20 tot 75 jaar samen. De andere week de overige 20 deelnemers.

Helaas is het niet gelukt om voldoende nieuwe vrijwilligers te werven en de huidige vrijwilligers zijn inmiddels op leeftijd. Om die reden stopt de stichting na 50 jaar met haar activiteiten. Om deze tijd waardig af te sluiten gaan de deelnemers en de vrijwilligers dit weekend een weekendje weg.

De prijs

Als gemeente Meierijstad vinden we het belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen. Door het uitreiken van de prijs willen we onze waardering uitspreken voor de inzet van die persoon of organisatie die de prijs in ontvangst neemt. Anderzijds laten we hiermee zien welke mooie activiteiten en mogelijkheden er zijn voor iedereen in Meierijstad. Hiermee hopen we ook anderen te inspireren, enthousiast te maken en de bewustwording te vergroten.

Kunstenaar Marlies Crooijmans heeft de prijs gemaakt. Bij de totstandkoming hiervan heeft ze verschillende organisaties uit Meierijstad benaderd om bij te dragen. Dit heeft geresulteerd in een prachtig kunstwerk, voor en door inwoners van Meierijstad.

Voordragen

Deze uitreiking is de 10e van in totaal 12 waarderingsprijzen. Het is nog steeds mogelijk om iemand of een organisatie voor te dragen via meedoen@meierijstad.nl.