Gemeente heeft nieuwe subsidieregeling voor gilden Meierijstad

Het college heeft de ‘Subsidieregeling Gilden Meierijstad 2024 – 2030’ vastgesteld. In de nieuwe subsidieregeling is opgenomen dat de vier gilden in Meierijstad jaarlijks een activiteitensubsidie ontvangen. Daarnaast worden de accommodatiekosten (huur) van de gilden gesubsidieerd.

De gemeente wil hiermee bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de gilden en een extra impuls geven aan de activiteiten van de gilden en de aanwezigheid van de gilden bij vieringen en herdenkingen.

In het coalitieakkoord en coalitiewerkprogramma 2022 – 2026 ‘Thuis in Meierijstad’ is het voornemen opgenomen te komen tot een eenduidig beleid voor de gilden in Meierijstad. De afgelopen maanden is in samenwerking met de gilden gewerkt aan de realisatie hiervan.

Wethouder erfgoed Johan van Gerwen: “Met dit besluit spreken we als gemeente onze waardering uit voor de vier gilden in Meierijstad. Want de activiteiten van gilden zijn waardevol voor onze gemeente. Trots ben ik op het feit dat dit resultaat in samenwerking met de gilden tot stand is gekomen.”

Meierijstad heeft 4 gilden:

  • het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde in Erp,
  • het Sint-Catharina en Barbaragilde in Schijndel,
  • het Sint-Barbaragilde in Veghel en
  • het Sint-Jorisgilde in Sint-Oedenrode.

Sinds 2013 behoren de Brabantse gilden tot het nationale erfgoed.