Leerlingen voortgezet onderwijs weer aan de slag met politiek

Na een geslaagde aftrap in januari met het Elde College, is nu het Zwijsen College aan de beurt. Op 16 april komen 70 leerlingen naar het bestuurscentrum van Meierijstad. Later in het schooljaar volgen de leerlingen van het Fioretti College (24 en 26 juni). In overleg met de scholen is gekozen voor het thema Veiligheid.

Na de opening gaan de leerlingen in gesprek met raadsleden en ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Dit bespreken ze met elkaar om zo te leren een voorstel te bedenken, te onderbouwen en te verdedigen. Daarna start de bijzondere raadsvergadering, waarin de leerlingen hun voorstellen presenteren en waarover ze met elkaar in debat gaan. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. Tot slot maakt de jury, bestaande uit raadsleden, bekend welke groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is.