Veranderingen in huisvesting en verblijf nieuwkomers

De opvang van circa 150 Oekraïense vluchtelingen in het voormalige klooster in Veghel stopt per 1 april 2024. Het klooster wordt dan in gebruik genomen voor het Project Leefgoed. De gemeente Meierijstad heeft in de buurt van het klooster nieuwe opvanglocaties gevonden voor de huidige bewoners van het klooster.

Thuis

De gemeente Meierijstad biedt een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Onder meer in het voormalige klooster in Veghel worden nu al circa 2 jaar Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Zij hebben inmiddels hun weg gevonden in de gemeente. Veel volwassenen werken (meer dan 80 procent) in de gemeente of in de regio en kinderen gaan in de buurt naar school. Daarom heeft de gemeente gezocht naar opvangplekken in de buurt.
Een deel van de bewoners verhuist binnen het kloostercomplex naar de zogenoemde Hoekbouw. De overige bewoners verhuizen naar kleinschalige locaties in de buurt: een voormalig kantoorpand, een voormalig hotel aan de Zeven Eikenlaan 24 en 48 en een voormalig schoolgebouw aan de Meester van Coothstraat 9.

Boschvoort

Voormalig chaletpark Boschvoort in Sint-Oedenrode is sinds juni 2023 jaar in gebruik als opvanglocatie voor maximaal 80 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). De bedoeling was dat deze locatie na een jaar zou worden omgebouwd tot een locatie voor maximaal 150 kansrijke asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft het college echter gevraagd de locatie Boschvoort overeind te mogen houden als AMV-locatie. Dit in verband met een schrijnend tekort aan opvangplekken voor deze doelgroep. Na overleg met - en op advies van - omwonenden heeft het college besloten deze vraag met ja te beantwoorden.

Markt Schijndel

Meierijstad staat aan de lat voor de langjarige opvang van asielzoekers. Met de Spreidingswet is deze taak ook wettelijk vastgelegd. Daarom heeft het college geprobeerd de duur van de opvanglocatie aan de Markt in Schijndel te verlengen. Dat bleek mogelijk tot in ieder geval eind februari 2026. De locatie aan de Heidebloemstraat in Schijndel is beschikbaar tot in ieder geval eind februari 2025.