Onderzoek naar de ervaringen van klanten van Wmo 2023

Ieder jaar onderzoekt de gemeente Meierijstad de ervaringen van mensen die gebruik hebben gemaakt van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

We meten thema’s zoals

  • het contact met de gemeente
  • de ontvangen ondersteuning
  • de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning

De manier waarop de gemeente heeft geholpen bij de aanvraag werd gewaardeerd met een 7,7. Dit resultaat is vergelijkbaar met de meting van 2022, waar een cijfer van 7,8 is gegeven. De respons van het onderzoek in 2023 was iets lager dan in 2022.

Verdere cijfers

In de raadsinformatiebrief staan de verschillende onderdelen uitgewerkt met daaraan gekoppeld de cijfers. Het rapportcijfer over het leven van de cliënten neemt toe van een 5,4 naar een 7,3 nadat klanten ondersteuning hebben gekregen. Rik Compagne, verantwoordelijk wethouder: “Ik maak me sterk voor onze inwoners met een hulpvraag. Dat ze terecht kunnen bij ons als gemeente voor hun hulpvragen binnen redelijke termijn. Het onderliggende rapportcijfer van 7,3 geeft aan dat wij als gemeente echt van invloed kunnen zijn op het welbevinden van mensen. We willen nog verder gaan inzetten op de bekendheid van de onafhankelijk cliëntondersteuner. Daar is nog wel winst te behalen.”

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van 2015 is het verplicht om een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek op te nemen. De gemeente Meierijstad vindt het erg belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmo-ondersteuning te onderzoeken.