Veteranendag gemeente Meierijstad: Eerbetoon aan onze Helden

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Tijdens de verschillende veteranendagen georganiseerd door de (lokale) samenleving, tonen de Nederlandse overheid en de samenleving hun waardering en respect voor allen die gediend hebben in de strijdkrachten. Deze dag biedt ons de gelegenheid om stil te staan bij hun moed, toewijding en de offers die zij hebben gebracht om onze vrijheid en veiligheid te waarborgen. Veteranendag is een belangrijk moment om de onderlinge verbondenheid en solidariteit binnen onze samenleving te versterken.

In de gemeente Meierijstad wonen vele veteranen die rechtstreeks betrokken zijn of zijn geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. Deze militaire veteranen worden, samen met hun partner of begeleider, uitgenodigd op vrijdag 21 juni aanstaande.

Kransleggingen

In de kernen Schijndel en Veghel vinden er op 21 juni officiële ceremonies plaats bij de monumenten. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn en gezamenlijk stil te staan bij de inzet van onze veteranen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de inspanningen van onze veteranen nooit vergeten worden en altijd gewaardeerd blijven.

  • In Schijndel worden kransen gelegd bij de Mariakapel aan de Markt.
  • In Veghel vindt de herdenking plaats bij het Veteranenmonument aan de Kolonel Johnsonstraat.

De ceremonies starten om 14.15 uur en duren ongeveer een half uur.

Samenzijn

Na de officiële herdenkingsceremonies is er vanaf 15.00 uur een informeel samenzijn (besloten), waar de veteranen uit onze gemeente elkaar kunnen ontmoeten en verhalen kunnen delen. Het samenzijn vindt dit jaar plaats in Het Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 18.30 uur. 

Informatie

Heeft u vragen over dit persbericht? Stel ze gerust aan Mariëlle van Schijndel of Jacqueline Bijnen via kabinet@meierijstad.nl of via telefoonnummer 14 0413.