Meierijstad start onderzoek naar beschermde diersoorten in Nijnsel, Zijtaart en Veghel

De gemeente Meierijstad gaat dit jaar in 3 kernen onderzoeken waar zich welke beschermde diersoorten bevinden. Denk bijv. aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Dat ecologisch onderzoek is noodzakelijk om woningen te kunnen isoleren, renoveren en verduurzamen. Het onderzoek gaat gefaseerd plaatsvinden. In 2025 en 2026 volgen de anderen kernen.

Omgevingswet

De Omgevingswet bevat regels waar iedereen zich aan moet houden om dieren in Nederland te beschermen; Dat laatste is belangrijk voor versterking van de biodiversiteit. Het leven van beschermde diersoorten kan namelijk gemakkelijk verstoord worden bijvoorbeeld bij na-isolatie van een spouwmuur of dak. De wet zegt dat iedereen in zo’n situatie van tevóren een ecologisch onderzoek moet (laten) doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten; En áls die aanwezig zijn, moeten er passende maatregelen genomen worden om die soort te beschermen;
bijvoorbeeld inbouwen van vogel- en vleermuiskasten. Ook moet er een gebiedsvergunning van de Omgevingswet bij de provincie worden aangevraagd. Zo’n onderzoek kost de individuele woningeigenaar en ook de woningcorporaties veel tijd en geld.

Soortenmanagementplan

We willen als gemeente onze inwoners helpen met verduurzaming van woningen. Én tegelijkertijd willen we beschermde diersoorten beschermen. Daarom gaat de gemeente de gebiedsvergunning in één keer aanvragen voor alle inwoners. Dat kan met een gemeentebreed soortenmanagementplan (SMP). In het SMP wordt alles wat nodig is om dit doel te bereiken, uitgewerkt. De gemeente blijft daarna ook monitoren hoe het met de beschermde diersoorten gaat.

Wethouder Menno Roozendaal: “De kosten voor zo’n SMP zijn hoog en de beschikbare deskundigheid in het land is beperkt. We kunnen niet de hele gemeente tegelijk onderzoeken en moeten keuzes maken. Daarom start een gespecialiseerd bureau begin april met de onderzoeken in de kom van Veghel, Zijtaart en Nijnsel. De keuze voor die gebieden hebben we in goed overleg met de woningcorporaties gemaakt. De andere kernen volgen dan in 2025 en 2026. We spitsen het onderzoek toe op de woningen en wijken van voor 1993, omdat daar de behoefte aan isolatie en
verduurzaming het grootst is.”

Het onderzoek in de praktijk

Om een goed SMP op te kunnen stellen is eerst uitgebreid veldonderzoek naar de aanwezige dieren nodig. Dit onderzoek gebeurt tussen 1 april en 1 oktober. In die periode fietsen de medewerkers regelmatig overdag, ‘s avonds en ’s nachts met speciale apparatuur rond in Veghel, Zijtaart en Nijnsel. Het onderzoek vindt vanaf de openbare weg plaats. Zo brengen zij de aanwezige beschermde soorten in kaart.

Nu al aan de slag met isoleren?

Inwoners die de komende tijd al aan de slag willen met isoleren hebben verschillende mogelijkheden. Meer informatie over het onderzoek of over de mogelijkheden om een woning te isoleren? Kijk op www.brabantwoontslim.nl