Gemeente Meierijstad gaat deelnemen aan Geldfit van de Nederlandse Schulphulproute (NSR)

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) heeft een digitale toegang naar hulp. Dit is de website Geldfit (www.geldfit.nl). Met de inzet van Geldfit worden meer inwoners met geldzorgen eerder en gerichter bereikt. Inwoners blijken vaak te lang met hun schulden rondlopen en weten meestal niet waar zij moeten zijn voor hulp. Naar hulp wordt vaak als eerste online gezocht. Geldfit richt zich direct op de inwoners met betalingsproblemen. Banken, zorgverzekeraars en energiemaatschappijen maken ook gebruik van Geldfit bij signalen van geldzorgen. En deze digitale tool biedt daarnaast ook mogelijkheden om werkgevers actief aan te haken bij het signaleren van geldzorgen en het doorverwijzen naar hulp via deze digitale route. Door de inzet van Geldfit kunnen we inwoners sneller naar de meest toepasselijke dienstverlening leiden.

Brede aanpak

Binnen Geldfit zijn verschillende vormen van hulp bij schulden mogelijk. Door het afnemen van een eenvoudige anonieme test bij de aanvraag wordt de juiste route op maat voor de aanvrager voorgesteld. Iedere situatie is uniek, dus iedereen maakt een eigen reis via Geldfit naar passende hulp. Op basis van de gegeven antwoorden krijgt de inwoner een voorstel waar snel en effectief hulp geboden kan worden. Het aanbod bestaat uit het aanreiken van tips en tools of een doorverwijzing naar hulpverlening bij een lokale instantie, zoals bijvoorbeeld Geld & Zo.

Verantwoordelijk wethouder Menno Roozendaal

“Soms hebben mensen extra hulp nodig om in actie te komen bij het aanpakken of voorkomen van betalingsachterstanden. De Nederlandse Schuldhulproute wordt gesteund door het Rijk, Stimulansz en de VNG en heeft zich bewezen als een effectieve toeleiding naar schuldenaanpak. Juist door samen te werken kunnen we onze inwoners hulp op maat aanbieden en mogelijk geldzorgen oplossen dan wel verminderen.”

Er zijn 184 andere gemeenten aangesloten bij de NSR. In 2023 zijn meer dan 1,5 miljoen mensen met de inzet van Geldfit naar passende hulp toegeleid. Kijk op www.geldfit.nl