Gemeente Meierijstad gaat volgend jaar zwembad De Molen Hey verbouwen

Zwembad de Molen Hey is aan een opknapbeurt toe. Het bad is gebouwd in 1994 en er is een aantal aanpassingen nodig om het zwembad weer up-to-date te krijgen. Het zwembad gaat daarom van 14 april tot, naar verwachting, half augustus 2025 tijdelijk dicht voor een grote verbouwing.

Verbeteringen

In deze periode worden de vloeren vervangen en de kleedkamers ruimer gemaakt. Er komt een nieuwe entree en de ontmoetingsruimte en de keuken worden aangepast. En het zwembad wordt verduurzaamd door zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen. Hierdoor wordt het elektriciteitsverbruik verminderd en wordt het zwembad gasvrij. Eerder heeft de gemeente in haar begroting geld gereserveerd voor deze benodigde aanpassingen.

Informeren gebruikers

De gemeente wil de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk beperken. Deze week zijn de zwemverenigingen op de hoogte gebracht van de periode van sluiting en samen met hen wordt gekeken naar mogelijkheden om hun activiteiten voort te zetten. Ook de andere gebruikers van het bad worden, via (nieuws)brieven en informatievoorziening binnen het zwembad, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De squashbanen komen na de verbouwing niet meer terug, omdat de animo daarvoor de afgelopen jaren flink terugliep en ervoor is gekozen om het volledige zwembad te gebruiken voor de hoofdactiviteit; zwemmen voor jong en oud. Regelmatige updates over de voortgang van de werkzaamheden zijn te volgen via de website www.meierijstadbeweegt.nl daar kan ook een account worden aangemaakt om de nieuwsbrief te ontvangen. Wethouder sport Johan van Gerwen: ”Fijn dat we volgend jaar ook met de verbeteringen van het zwembad in Schijndel aan de slag kunnen. Een hele klus, maar er komt straks iets prachtigs voor terug!”