Jaarrekening 2023 gemeente Meierijstad laat positief resultaat zien

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Wethouder van financiën Jan Goijaarts presenteerde 15 mei de jaarrekening aan de gemeenteraad. Het financieel resultaat over 2023 komt uit op € 10,3 miljoen. Tegenover het positieve resultaat van afgelopen jaar, staat financiële onzekerheid in de nabije toekomst omdat de inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2025, zoals het er nu uitziet, sterk teruglopen. 

Reserve voor de toekomst

De gemeente hield dus geld over ten opzichte van de begroting. Door o.a. geld van het Rijk waar vooraf geen rekening mee werd gehouden en een aantal gemeentelijke projecten dat nog niet (volledig) uitgevoerd kon worden. Een groot deel van het plusbedrag, ruim € 8,5 miljoen, wordt toegevoegd aan de algemene risicoreserve. Dit helpt de gemeente om in de toekomst risico's op te vangen. De overige 1,8 miljoen neemt de gemeente op in de begroting 2024.

Onzekerheden 

Wethouder Jan Goijaarts: “Er is de afgelopen jaar gelukkig weer veel moois bereikt, met en voor de inwoners van Meierijstad. Het positieve resultaat van de jaarrekening moet echter wel in perspectief worden bekeken. Er is op veel onderdelen nog onzekerheid. Het gebrek aan
compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, brengt onzekerheid met zich mee. Zolang het kabinet niet met een passende oplossing komt voor de financiële problematiek, blijft die onzekerheid. Dit zal ook zichtbaar zijn in de kaderbrief die het college eind mei aan de raad aanbiedt.”

Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. De raad bespreekt de jaarstukken op 1 juli 2024. De jaarrekening is digitaal in te zien op https://meierijstad.jaarverslag-2023.nl.