'Makersregeling Kunst en Cultuur Meierijstad 2024 – 2026’ vastgesteld

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van de inwoners en leefbaarheid van de kernen van een gemeente. De gemeente Meierijstad ondersteunt professionele makers in de culturele sector met een makersregeling (subsidieregeling). De gemeente Meierijstad heeft daarom wederom voor de periode 2024 – 2026 een budget van € 100.000,- beschikbaar gesteld.

Deze makersregeling is een vervolg op de Tijdelijke Stimuleringsregeling Kunst- en Cultuurfonds 2022 en de Makersregeling 2023. Deze regelingen waren succesvol. In de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ is daarom het actiepunt opgenomen de regeling de komende jaren te verlengen. In 2027 wordt de regeling weer geëvalueerd.

Menno Roozendaal: “Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van de mens. Kunst en cultuur dragen ook bij aan de leefbaarheid van de kernen van de gemeente. En kunst en cultuur dragen ook in economisch opzicht een aardig steentje bij. De gemeente Meierijstad zet zich daarom in voor een goed kunst- en cultuurklimaat in de gemeente. Deze Makersregeling is één van de middelen die de gemeente inzet om dit doel te bereiken.”
De makersregeling is bedoeld om professionele, individuele en collectieve, makers in de culturele sector te stimuleren en te ondersteunen. Met een gemeentelijke bijdrage kan mogelijk een nieuw project worden gestart, waardoor een maker zich verder kan ontwikkelingen en wordt gestimuleerd haar of zijn beroepspraktijk in de culturele sector voort te zetten. De professionele maker dient in de aanvraag aan te geven wat het project kan betekenen voor de gemeente Meierijstad. In de nieuwe regeling is verder aandacht voor duurzaamheid en de relatie tussen de professionele kunsten en de amateurkunst.
De regeling wordt eind mei gepubliceerd op de website van de gemeente.