Vijf architecten dingen naar de ontwerpopdracht voor de nieuwe raadzaal

De gemeente Meierijstad gaat het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode optimaliseren en verduurzamen. Sinds de fusie en de daaropvolgende verhuizing van de kantoorfunctie naar Veghel is er veel leegstand. Daarnaast is de huidige raadzaal in de jaren negentig van de vorige eeuw gebouwd voor de gemeenteraad van Sint-Oedenrode. Voor de gemeenteraad van Meierijstad is de huidige raadzaal te klein voor haar doel. Besloten is daarom dat een verbouwing van het bestuurscentrum nodig is. Op dit moment doorloopt de gemeente daarvoor een aanbestedingsprocedure om een architect te selecteren voor deze opgave.

De opdracht van de architect

De uiteindelijke opdracht van de architect betreft een visie voor het gehele voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode en vervolgens een ontwerp voor het toekomstige bestuurscentrum in de voorste helft van het gebouw. De architect dient vanzelfsprekend het monumentale pand te respecteren en de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk in te delen voor de werkzaamheden van de gemeenteraad, de verschillende commissies en fracties die samen met griffie en de ambtenaren de toekomstige gebruikers van het pand worden. De gemeenteraad heeft bepaald dat het achterste deel van het bestuurscentrum een bestemming voor wonen en zorg krijgt.

Welke architect kan dit doen

Na een oproep via het landelijke aanbestedingsplatform TenderNed hebben negen architectenbureaus kenbaar gemaakt dat zij geïnteresseerd zijn in deze opdracht. Daarbij was geen bureau uit Meierijstad. Uit deze negen architectenbureaus zijn vijf bureaus geselecteerd die een visie mogen opstellen voor het gebouw. De vijf bureaus zijn geselecteerd op basis van ervaring met vergelijkbare opdrachten, de wijze waarop zij de opdracht uit willen voeren en hun visie op participatie. De vijf geselecteerde architecten die een definitieve aanbieding mogen doen zijn: Architectenbureau De Twee Snoeken B.V. uit ’s-Hertogenbosch; Architectenbureau Van den Broek en Bakema B.V. en Happel Cornelisse Verhoeven B.V.; beiden uit Rotterdam; B-architecten uit Antwerpen en Office Winhov B.V. uit Amsterdam. 

Ook inwoners hebben een rol bij de keuze van de architect

Bij de keuze tot dé architect voor het bestuurscentrum worden omwonenden van het bestuurscentrum, inwoners van de gemeente en maatschappelijk betrokken organisaties geraadpleegd. Samen met een raadswerkgroep, gebruikers van het pand en vakspecialisten  (onder andere voor vastgoed, stedenbouw en architectuur) beoordelen zij de inschrijvingen van de vijf architecten. Hiervoor presenteren de vijf architecten hun visie en aanpak van de opdracht. Op maandag 17 juni vinden de presentaties voor het publiek plaats en kunnen inwoners en omwonenden hun stem uitbrengen. Rik Compagne, verantwoordelijk wethouder: “De besluiten die in de nieuwe raadzaal genomen worden betreffen alle inwoners van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat in de keuze van de architect ook omwonenden en inwoners uit onze gemeente betrokken worden. Zo wordt het echt ‘ons bestuurscentrum’.