Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. U ontvangt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Deze belasting bestaat uit twee delen:

Vastrecht

Een vastrecht (jaarlijks vast bedrag). U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen. Ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente moet u afvalstoffenheffing vastrecht betalen.

Variabel deel

Dit is het aantal keren dat uw restcontainer is opgehaald. Of hoe vaak u afval stort in een ondergrondse container voor restafval. Een rekenvoorbeeld in 2024; u heeft 8 x de restcontainer 140ltr laten legen. Dan is het variabele deel: 8 x € 10,- = € 80,-  
Door uw afval goed te scheiden en het aantal ledigingen zo beperkt mogelijk te houden, bespaart u op het variabele bedrag. Op sommige locaties werken we met bovengrondse verzamelcontainers. Deze worden gebruikt door bewoners die door ons hiervoor zijn aangewezen. Zij betalen niet voor elke lediging. In plaats daarvan betalen zij elke maand een vast bedrag.

Reinigingsrecht (bedrijfsafval)

Als ondernemer kunt u eventueel gebruik maken van bedrijfsafval inzameling door de gemeente. 
Zie ook Reinigingsrecht (bedrijfsafval)

Waar kan ik het overzicht van de ledigingen inkijken?

Het overzicht van uw ledigingen vindt u op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie.

Wat gebeurt er als ik verhuis?

De afvalstoffenheffing wordt verminderd als u uit Meierijstad gaat verhuizen, of na een overlijden. U hoeft daarvoor niets te doen. Ook wanneer u binnen Meierijstad intrekt op een adres waar al belasting wordt betaald, ontvangt u automatisch een vermindering.

Wanneer worden de kosten in rekening gebracht?

Wanneer het jaar voorbij is worden alle ledigingen opgeteld en in het jaar daarop op uw aanslag vermeld.
Een voorbeeld: in februari 2024 ontvangt u een aanslag met daarop de ledigingen van het jaar 2023.

Wat doet de gemeente met het geld?

Met de inkomsten van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente het ophalen en het verwerken van het afval.

Ik ben het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing

Neem contact met ons op.

Telefonisch

Via telefoonnummer  0413 38 10 30. Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. In de eerste weken nadat de aanslagen zijn verstuurd, kan het zijn dat de medewerkers telefonisch bezet zijn in verband met de drukte. U kunt het dan op een later tijdstip nogmaals proberen.

E-mail

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing?

U kunt alléén voor ‘afvalstoffenheffing vastrecht’ kwijtschelding aanvragen.