Vergadermodel

De gemeenteraad van Meierijstad werkt met het zogenaamde BOB-model. Dit staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De gedachte is om een onderwerp eerst goed te verkennen, daarna een mening te vormen en tot slot een besluit te nemen.

Agendacommissie

De agendacommissie bepaalt wat er tijdens de beeldvormende avond, in de commissies en in de raadsvergadering besproken wordt. In de agendacommissie zitten alle fracties (1 lid per fractie).

Beeldvorming

Het doel van de beeldvormende avond is om informatie op te halen. Meestal is dit informatie van het college. Inwoners, organisaties of bedrijven kunnen ook informatie met de raad delen. Tijdens de beeldvormende avond is er ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden die avond niet ingenomen.

Wanneer er veel onderwerpen op de agenda staan, worden deze opgedeeld in verschillende ruimten.

Oordeelsvorming

In de commissies nemen fracties een standpunt in en gaan de leden met elkaar in debat. De commissie adviseert de raad hoe een onderwerp te behandelen: een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken.  

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt tot slot de besluiten. Daarna is het aan het college van burgemeester en wethouders om deze uit te voeren.

Meer informatie