Subsidies voor verenigingen of stichtingen

Bent u een stichting of vereniging? Organiseert u activiteiten op het gebied van maatschappelijke participatie, welzijn, sport of kunst en cultuur, maar kunt u deze niet helemaal zelf bekostigen? Als deze activiteiten in het beleid van de gemeente passen, dan is het mogelijk hiervoor een subsidie te ontvangen.

Subsidie aanvragen 

Voeg bijlagen zoals een begroting (inkomsten en uitgaven) en een gemotiveerd verzoek toe. Wilt u liever eerst telefonisch contact? Bel dan naar 14 0413. U wordt doorverbonden met de verantwoordelijke beleidsmedewerker.

Overzicht Beleidsregels / Nadere Regels Subsidies in Meierijstad

Het subsidieproces is geregeld in de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Meierijstad en in de nadere regels. Een overzicht van deze beleids- en nadere regels vindt u hieronder.De nieuwe nadere regels zijn/worden vanaf 1 januari 2019 per beleidsterrein van toepassing. U kunt ze nalezen op de website van de overheid:

Meedoen en toegankelijkheid
Wijk en dorp