Subsidies voor verenigingen of stichtingen

Bent u een stichting of vereniging? Organiseert u activiteiten op het gebied van maatschappelijke participatie, welzijn, sport of kunst en cultuur, maar kunt u deze niet helemaal zelf bekostigen? Als deze activiteiten in het beleid van de gemeente passen, dan is het mogelijk hiervoor een subsidie te ontvangen.

Subsidie aanvragen 

Voeg bijlagen zoals een begroting (inkomsten en uitgaven) en een gemotiveerd verzoek toe. Wilt u liever eerst telefonisch contact? Bel dan naar 14 0413. U wordt doorverbonden met de verantwoordelijke beleidsmedewerker.

Overzicht Beleidsregels / Nadere Regels Subsidies in Meierijstad

Het subsidieproces is geregeld in de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Meierijstad en in de nadere regels. Een overzicht van deze beleids- en nadere regels vindt u hieronder. U kunt ze ook nalezen op de website van de overheid.

Handreiking Samen voor een positief en veilig vrijwilligersklimaat

Gemeente Meierijstad vindt een positief en veilig vrijwilligersklimaat belangrijk. De gemeente wil er, samen met de vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerspunten ONS Welzijn en Welzijn de Meierij, voor zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt tijdens zijn of haar vrijwilligersactiviteiten.

Dit doen we door, samen met deze twee vrijwilligerssteunpunten, de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen om randvoorwaarden te scheppen, die hiervoor moeten zorgen. Met de nodige veiligheidsmaatregelen wordt een goede basis neergezet om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en te voorkomen.

Lees de volledige handreiking

Meedoen en toegankelijkheid
Wijk en dorp