Boom kappen

Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het kappen, verplanten of flink snoeien van bomen. 

Gemeentebomen die gekapt worden staan vermeld op de digitale kaart: www.meierijstad.nl/bomenkap. Wij maken meerdere keren per jaar een ronde om gemeentebomen te kappen. Vaak zijn het bomen die al dood gaan of een gevaar opleveren. 

Wel of geen vergunning nodig

 1. Raadpleeg eerst de Groene kaart om na te gaan of er een omgevingsvergunning nodig is.
 2. Via www.omgevingsloket.nl kunt u vervolgens de vergunning aanvragen. Betreft het een gemeentelijke boom dien dan een melding in. Alleen de eigenaar van de grond waarop de boom staat kan een omgevingsvergunning aanvragen. Bent u dat niet? Regel dan eerst schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.

Voor volgende gegevens zijn nodig voor de vergunningaanvraag: 

 • Een omschrijving van de boom (stamdiameter en boomsoort)
 • Het identificatienummer van het object zoals vermeld op de Groene kaart
 • Als de boom in een groen vlak staat: ook de plaats van de boom en situatietekening (op schaal)
 • De reden(en) voor de kap van de houtopstand
 • De schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom als u dat niet zelf bent. 

Voor de beoordeling van uw vergunning betaalt u in 2024 € 82,-. Na 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslissen wij niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning. 

Ga naar de groene kaart

Redenen om en vergunning niet te verlenen

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • natuur- en milieuwaarden;
 • landschappelijke waarde van de houtopstand;
 • cultuurhistorische waarden;
 • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • waarden voor recreatie en leefbaarheid.
Niet eens met beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Publicatie vergunning

Verleende kapvergunning en publiceren wij op de gemeentepagina in het plaatselijke huis-aan-huisblad.

Bouw- of sloopwerkzaamheden

Bij bouw- of sloopwerkzaamheden verwijzen wij u naar de beschermingsmaatregelen in het Handboek Bomen. Deze zijn van toepassing bij vergunningverlening voor het bouwen en slopen. 

Bevoegdheden

De bebouwde kommen liggen binnen de bebouwingscontour houtkap. Hier is de gemeente het bevoegd gezag. Buiten deze contour zijn de bevoegdheden verdeeld:
De provincie Noord-Brabant is buiten erven en tuinen bevoegd gezag voor landschappelijke waarden en biodiversiteit indien het bomenrijen > 20 bomen betreft of houtopstanden groter dan 1.000 m2. De gemeente is in deze gevallen bevoegd gezag voor cultuurhistorische waarden, milieuwaarden of leefbaarheidswaarden. Ook is de gemeente het bevoegd gezag voor rijen met populieren of wilgen, ook als het gaat om pootrecht.