Boom kappen

Voor het kappen, verplanten of flink snoeien van bomen, heeft u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Wij bepalen ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Of u een omgevingsvergunning nodig hebt ziet u op de Groene Kaart.

Ga naar de groene kaart

Aanvraag omgevingsvergunning

Een vergunning voor kap vraagt u digitaal aan via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl/. 

Bij de gemeentelijke vergunningsaanvraag moet u minimaal onderstaande gegevens aanleveren:

 • Een omschrijving van de boom (stamdiameter en boomsoort)
 • Het identificatienummer van het object zoals vermeld op de Groene kaart
 • Als de boom in een groen vlak staat: ook de plaats van de boom en situatietekening (op schaal)
 • De reden(en) voor de kap van de houtopstand
 • De schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom als u dat niet zelf bent

Gemeentelijke boom kappen

Verzoeken voor het kappen van gemeentelijke bomen kunt u indienen via een melding

Bouw- of sloopwerkzaamheden

Bij bouw- of sloopwerkzaamheden kan het mogelijk zijn dat er beschermingsmaatregelen moeten worden genomen. Hierbij wordt verwezen naar de beschermingsmaatregelen in het Handboek Bomen. Deze zijn van toepassing bij vergunningverlening voor het bouwen en slopen.

Kosten

Voor de beoordeling van uw aanvraag omgevingsvergunning betaalt u € 76,- euro (prijs 2021).

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslissen wij niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • het belang van natuur
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
 • de boom is beeldbepalend

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Gemeentelijke kaplijst

Met ruim 115.000 bomen in het openbaar gebied heeft de gemeente Meierijstad doorlopend te maken met bomen die dood gaan of vanwege een andere reden verwijderd moeten worden. Meerdere keren per jaar worden daarom in opdracht van de gemeente bomen gekapt. Of er ook bomen in uw omgeving op de gemeentelijke kaplijst staan kunt u zien op onze digitale kaart www.meierijstad.nl/bomenkap
De digitale kaart komt niet in de plaats van de publicaties van de (eventuele) kapvergunningen. Deze worden nog gewoon via de gemeentepagina gepubliceerd. Ook bomen die binnen projecten worden gekapt staan niet op de kaart. In deze gevallen worden de omwonenden via een apart traject geïnformeerd.