Vuur stoken

In de maand maart mag u zonder vergunning of ontheffing snoeihout verbranden in het buitengebied van Meierijstad. Het verbranden van snoeihout is wel aan voorwaarden verbonden:

 • Verbranden van snoeihout mag alleen buiten de bebouwde kom; als het stookadres binnen de bebouwde kom ligt is de ontheffing niet geldig.
 • Er moet voortdurend toezicht gehouden worden door één of meer meerderjarige personen; deze personen mogen de verbrandingsplaats niet eerder verlaten dan nadat het vuur is gedoofd.
 • Het is niet toegestaan snoeihout te verbranden op zon- en algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode.
 • Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur en moet geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur.
 • Er moet een afstand van meer dan 30 meter van een gebouw en van een opstapeling van oogstproducten worden aangehouden en ten minste 100 meter van bos of heidegrond.
 • Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)olie en dergelijke.
 • Het vuur moet zo worden aangelegd dat er geen gevaar en/of hinder kan ontstaan voor de omgeving.
 • Er mag alleen droog snoeihout worden verbrand.
 • Het snoeihout mag alleen in kleine hoeveelheden worden verbrand, de omvang van de brandstapel mag maximaal 3 m³ zijn.
 • Het weer en de windrichting beïnvloeden de hoeveelheid uitstoot en overlast door houtrook. Stook niet bij windstil of mistig weer. Bij deze weersomstandigheden blijven schadelijke stoffen hangen en kan luchtvervuiling plaatselijk erger worden.
 • De Stookwijzer geeft advies hierover op basis van de windkracht en luchtkwaliteit in uw buurt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzendt een stookalert wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn voor houtrook. Klik hier om u aan te melden voor het stookalert.
 • Eventuele nadere aanwijzingen van de toezichthoudende ambtenaar en/of politie moeten meteen worden opgevolgd.

Onderzoek alternatieven

We starten tussen maart en oktober een participatietraject om alternatieve verwerkingsmethoden te onderzoeken voor snoeihout. Het is de bedoeling om dit alternatief in november in te zetten. Het verbranden van snoeihout is vanaf dan beperkt of zelfs helemaal niet meer toegestaan.