Woonvisie

De gemeente Meierijstad heeft beleid opgesteld waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen.

  • Beleid woningbouw en herontwikkeling

    Heeft u een plan voor nieuwbouw van woningen of herontwikkeling van een gebied? De gemeente Meierijstad heeft beleid opgesteld waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen. Dit beleid zorgt ervoor dat nieuwe projecten bijdragen aan de Woonvisie zoals die met diverse partijen is opgesteld. Benieuwd waar u rekening mee moet houden bij het opstellen en uitvoeren van uw plan? Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Actieplan woningbouw - Woningbouwoffensief Meierijstad

    Dit actieplan woningbouw 2021 geeft aan hoe we om willen gaan met de hogere woningbouwprognoses die door de provincie zijn afgegeven voor onze gemeente en hoe we dit willen combineren met het versnellen van de woningbouwproductie.