Beleid woningbouw en herontwikkeling

Heeft u een plan voor nieuwbouw van woningen of herontwikkeling van een gebied? De gemeente Meierijstad heeft beleid opgesteld waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen. Dit beleid zorgt ervoor dat nieuwe projecten bijdragen aan de Woonvisie zoals die met diverse partijen is opgesteld. Benieuwd waar u rekening mee moet houden bij het opstellen en uitvoeren van uw plan? Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • 25% Sociale Huurwoningen

  Voor de meeste initiatieven geldt dat 25% van de woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen. Lees in welke gevallen dat zo is en wat u kunt doen als dit binnen uw plan niet haalbaar is.

 • Woonvisie Meierijstad

  Meierijstad wil een stad zijn met een aantrekkelijk woonklimaat en een woningaanbod voor iedereen. Daarom is in samenwerking met diverse partijen de Woonvisie Meierijstad opgesteld.

 • VON-prijsgrenzen woningen

  Op basis van prijsontwikkelingen in de markt en de daaraan gekoppelde diverse indexeringen, stelt het college ieder jaar nieuwe VON-prijsgrenzen voor de diverse woning(bouw)segmenten voor.

 • Woonvisie en woonzorgvisie

  De gemeente Meierijstad heeft in 2018 een woonvisie opgesteld