Mantelzorgwoning

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader een ander familielid of vriend? Dan is een mantelzorgwoning wellicht iets voor u. Is de mantelzorg nu nog niet nodig, maar wellicht wel op korte termijn? Dan is de “pré-mantelzorgwoning" wellicht een oplossing.

Een mantelzorgwoning is een gebouw bij of aan een bestaande woning die u tijdelijk mag gebruiken voor mantelzorg. Dit kan door: 

  • de verbouwing van gedeelte van de woning, bijvoorbeeld een bestaande aanbouw. 
  • de verbouwing van een bestaand bijgebouw bij die woning, bijvoorbeeld een garage of schuur.

In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen. Deze woning is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Eindigt de mantelzorg, dan vervalt ook het recht op bewonen van de aanbouw of bijgebouw. De aanbouw of bijgebouw moet weer de oorspronkelijke gebruiksmogelijkheid krijgen zoals garage of schuur. Voorzieningen, zoals een keuken en badkamer, moeten worden verwijderd. Gaat het om een speciaal voor de mantelzorg geplaatste unit, dan moet deze verwijderd worden.

Wat heb je nodig

Eigen huisnummer mantelzorgwoning

Het voordeel van een eigen huisnummer is dat voor financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, beide huishoudens zelfstandig zijn. Dat is niet het geval als u een woning deelt door inwoning of als de mantelzorgwoning geen eigen huisnummer heeft.

  • Is de mantelzorgwoning zelfstandig te gebruiken, dan krijgt deze een tijdelijk eigen adres en huisnummer. Van zelfstandig gebruik is sprake als
    • er een badkamer en keuken in het gebouw zit en
    • een eigen toegang die van binnen en buiten afsluitbaar is.
  • Een pre-mantelzorgwoning gaat via een omgevingsvergunning. Tijdens de vergunningverlening wordt een huisnummer toegekend.
  • Een mantelzorgwoning is in een aantal gevallen vergunningsvrij. In dat geval kunt u zelf een huisnummer aanvragen bij de gemeente.

Vragen

Nog vragen over het realiseren van een mantelzorgwoning, pre-mantelzorgwoning, vergunningen of de regels wanneer de behoefte aan mantelzorg wegvalt? Stel uw vraag dan via info@meierijstad.nl.

Heeft u een algemene vraag, bijvoorbeeld over de omgevingsvergunning, vul dan het contactformulier in.