Verhuizen naar Nederland

Wilt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden in Nederland komen wonen? Dan moet u zich, binnen 5 dagen na aankomst, persoonlijk in laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen.

Afspraak maken

Vergeet niet de benodigde papieren mee te nemen naar uw afspraak. Meer hierover leest u onder het kopje "Meenemen naar uw afspraak".  

Inwoner EU: afspraak maken Een overzicht van alle EU landen.

Inwoner buiten de EU: afspraak maken Als u een andere nationaliteit dan één van de EU landen heeft.

Meenemen naar uw afspraak

Bij uw inschrijving kan het zijn dat u buitenlandse documenten moet overleggen. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Om te bepalen of deze documenten gebruikt mogen worden, moeten deze soms gelegaliseerd zijn. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is. 

  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Dit mag geen rijbewijs zijn.
  • toestemming verhuurder/eigenaar:
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte. Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. U krijgt hierover meer informatie tijdens de afspraak

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

  • een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt.
Voorwaarden inschrijving

U kunt zich alleen laten inschrijven als u rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Rechtmatig verblijf heeft u in de volgende gevallen:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland
  • u heeft een geldige verblijfsvergunning
  • u heeft een aanvraag gedaan om een verblijfsvergunning bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

Als u nog geen aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan, maar wel in het bezit bent van een MVV (Machtiging tot verblijf) maakt u een afspraak voor inschrijving bij de gemeente Meierijstad. U krijgt tijdens deze afspraak meer informatie over de aanvraag van een verblijfsvergunning bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. U krijgt binnen 4 weken nadat u bent ingeschreven, een bevestiging van uw inschrijving met daarin uw gegevens zoals u ingeschreven bent.

Woont u korter dan 4 maanden in Nederland?

Dan kunt u zich inschrijven bij één van de RNI-loketten in Nederland. Het dichtstbijzijnde RNI-loket is bij de gemeente Eindhoven. U kunt zich alleen laten inschrijven als u rechtmatig verblijf in Nederland heeft. 

Informatie voor arbeidsmigranten

Voor arbeidsmigranten die wonen en werken in Nederland vindt u hier een informatiefilm en informatie over wonen en werken in Nederland.