Verhuizen binnen Nederland

Als u verhuist, geeft u dat door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot en met 5 dagen erna. Geeft u uw verhuizing te laat door, dan kan dit dus gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag of studiefinanciering.

Verhuizing doorgeven

Let op: u kunt de verhuizing van uw kind niet online doorgeven als u zelf niet meeverhuist. Deze informatie geldt ook voor een voogd of verzorger. Maak dan een afspraak.

Persoonlijk langskomen

Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven. Maak dan een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs (id-kaart, paspoort of rijbewijs).

De personen die een verhuizing mogen doorgeven

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf; de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners; voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een gemachtigde

De instanties die wij op de hoogte stellen van uw verhuizing

Ontdek op rijksoverheid.nl welke instanties wij op de hoogte stellen van uw verhuizing.