Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij

Burgemeester

Openbare orde, veiligheid: burgemeester

 • Openbaar bestuur
 • Intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen
 • Burgerzaken
 • Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Openbare orde
 • Brandweer
 • Communicatie
 • APV inclusief toezicht en handhaving
 • ODBN
 • Klachtenbehandeling

Personalia

Naam: Kees van Rooij
Woonplaats: Veghel

Nevenfuncties die voortkomen uit het openbare ambt (niet betaald)

 • Lid AB Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Voorzitter BT Driehoek Meierij
 • Voorzitter Lokale Stuurploeg Ondermijning
 • Lid Regionaal Overleg Veiligheid
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Veiligheid Oost-Brabant
 • Voorzitter Programmaraad Cyber Oost-Brabant 
 • Lid overleg Platform Cyberburgemeesters
 • Vice-voorzitter stuurgroep Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland (PVO)
 • Lid bestuurlijk overleg actie-agenda aanpak vakantieparken
 • Lid Strategisch Beraad aanpak uitbuiting Roma kinderen
 • Lid bestuurlijk overleg samenwerken bij toezicht en handhaven in De Peel
 • Voorzitter stuurgroep van project ‘gebiedsgericht handhaven’ mestfraude
 • Voorzitter AB ODBN 
 • Voorzitter DB ODBN 
 • Lid VNG Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie
 • Lid Bestuurlijke Coördinatie Groep Regio Noordoost Brabant
 • Lid bestuur Stichting AgriFood Capital
 • Voorzitter FoodNL 
 • Voorzitter taskforce voedsel en gezondheid
 • Lid R8 (voormalig grote fusiegemeenten)
 • Lid M7 (Middelgrote gemeenten Brabant)
 • Voorzitter Stichting Keukenkanjers 
 • Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid burgemeesterskring Brabant Noordoost

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het openbare ambt (betaald)

 • 2016 – heden: Voorzitter Nederlandse Tuinbouwraad
 • 2021 – heden: Voorzitter GreenTechPort Brabant
 • 2021 – 2022: Voorzitter Stuurgroep Tuinbouw Zuidoost Nederland

Overige

 • 2021 Comité van Aanbeveling van 200 jaar Zuid-Willemsvaart
 • 2021 Ambassadeur Stichting Kupanda2Grow

Secretaresse 

Lianne Giebels via lgiebels@meierijstad.nl