Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij

Burgemeester

Openbare orde, veiligheid: burgemeester

 • Openbaar bestuur
 • Intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen
 • Burgerzaken
 • Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Openbare orde
 • Brandweer
 • Communicatie
 • APV inclusief toezicht en handhaving
 • ODBN
 • Klachtenbehandeling

Personalia

Naam: Kees van Rooij
Woonplaats: Veghel

Nevenfuncties die voortkomen uit het openbare ambt (niet betaald)

 • Voorzitter BasisTeam Driehoek Meierij
 • Voorzitter Lokale Stuurploeg Ondermijning
 • Lid AB Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Lid Regionaal Overleg Veiligheid
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Veiligheid Oost-Brabant
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening
 • Voorzitter stuurgroep Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland (PVO)
 • Voorzitter overleg Landelijk Strategisch Overleg - Landelijke Fenomeentafel Ondermijning
 • Voorzitter Regionale RegieTafel asiel & migratie(RRT)
 • Lid Landelijke RegieTafel asiel & migratie (LRT)
 • Lid Provinciale RegieTafel asiel & migratie (PRT)
 • Lid VNG Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie
 • Voorzitter AB ODBN 
 • Voorzitter DB ODBN 
 • Lid bestuur Stichting AgriFood Capital
 • Voorzitter FoodNL 
 • Voorzitter Taskforce voedsel en gezondheid
 • Voorzitter Programmaraad Cyber Oost-Brabant 
 • Lid overleg Platform Cyberburgemeesters
 • Lid Bestuurlijke Coördinatie Groep Regio Noordoost Brabant
 • Lid R8 (voormalig grote fusiegemeenten)
 • Lid Midstad Brabant (Middelgrote gemeenten Brabant)
 • Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid burgemeesterskring Brabant Noordoost

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het openbare ambt (betaald)

 • 2021 – heden Voorzitter GreenTechPort Brabant

Secretaresse 

Lianne Giebels via lgiebels@meierijstad.nl

Social Media

Facebook en Instagram account.