J.T. (Jan) van Burgsteden

Wethouder, 3e loco

Ruimtelijke ordening en infrastructuur: VVD, 3e loco (wethouder)

  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Beheer openbare ruimte
  • Afvalstoffenbeleid en milieu
  • Water- en natuurbeheer
  • Nutsvoorzieningen
  • Ruimtelijke ordening
  • Vitaal buitengebied
  • Omgevingswet
  • Contactwethouder Zijtaart, Boskant, Olland, Keldonk, Boerdonk.

Personalia

Naam: Jan van Burgsteden

Secretaresse

Elize Janssen via ejanssen@meierijstad.nl.