J.T. (Jan) van Burgsteden

Wethouder, 3e loco

Ruimtelijke ordening en infrastructuur: VVD, 3e loco (wethouder)

 • Verkeer, vervoer en waterstaat
 • Beheer openbare ruimte
 • Afvalstoffenbeleid en milieu
 • Water- en natuurbeheer
 • Nutsvoorzieningen
 • Ruimtelijke ordening
 • Vitaal buitengebied
 • Omgevingswet
 • Contactwethouder Zijtaart, Boskant, Olland, Keldonk, Boerdonk.

Personalia

Naam: Jan van Burgsteden

(Neven)functies

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg mobiliteit RNOB
 • Lid Bestuurlijke Kopgroep Transitie Landbouw
 • Lid VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 • Lid Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)
 • Lid COVM Volkel
 • Lid Stuurgroep N279
 • Lid RBO Maas
 • Lid Stuurgroep Watersamenwerking As50+
 • Voorzitter Werkregio De Meierij en As50

Secretaresse

Elize Janssen via ejanssen@meierijstad.nl.

Social Media

Facebook en Instagram account.