J.H.M. (Jan) Goijaarts

Wethouder, 1e loco

Economie, financiën en Dienstverlening: CDA, 1e loco (wethouder)

 • Economie
 • Agrarische sector
 • Grondbedrijf
 • Financiën
 • Vergunningverlening
 • Winkelcentra en markten
 • Evenementenbeleid
 • Internationale medewerkers
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering
 • Contactwethouder Schijndel

Personalia

Naam: Jan Goijaarts
Woonplaats: Veghel

(Neven)functies

 • Lid Bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten VNG
 • Voorzitter PoHo Economische Zaken regio noordoost Brabant
 • Lid VNG commissie Financiën
 • Voorzitter pijler Economie en fysieke leefomgeving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Dagelijks bestuur Stadsgewest
 • Lid bestuurlijke kopgroep transitie Landbouw
 • Lid DB Regionale Samenwerking 
 • Voorzitter bestuurlijke kopgroep arbeidsmigratie 
 • Lid DB+ Regio Deal Regio Noordoost Brabant 
 • Lid VNG Taskforce economisch herstel

Secretaresse

Elize Janssen via ejanssen@meierijstad.nl