J.T.M.M. (Johan) van Gerwen

Wethouder, 4e loco

Sport, onderwijs, recreatie & toerisme: CDA, 4e loco (wethouder)

 • Sport (incl. accommodaties)
 • Onderwijs (incl. huisvesting) en leerlingenvervoer
 • Leerplicht
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Integrale kindcentra
 • Recreatie en toerisme
 • Monumenten en erfgoed
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Contactwethouder Sint Oedenrode, Erp, Wijbosch.

Personalia

Naam: Johan van Gerwen
Woonplaats: Schijndel

(Neven) functies

 • Lid en vertrouwenspersoon EHBO vereniging 
 • Lid Drumfanfare koninklijke harmonie Sint-Cecilia
 • Lid CV de Geminteraod

Secretaresse

Anja van der Heijden via avanderheijden@meierijstad.nl

Social Media

Facebook en Instagram account.