J.T.M.M. (Johan) van Gerwen

Wethouder, 4e loco

Sport, onderwijs, recreatie & toerisme: CDA, 4e loco (wethouder)

 • Sport (incl. accommodaties)
 • onderwijs (incl. huisvesting) en leerlingenvervoer
 • leerplicht
 • kinderopvang en peuterspeelzalen
 • integrale kindcentra
 • recreatie en toerisme
 • monumenten en erfgoed
 • Contactwethouder Sint Oedenrode, Erp, Wijbosch.

Personalia

Naam: Johan van Gerwen
Woonplaats: Schijndel

(Neven) functies

 • Lid en vertrouwenspersoon EHBO vereniging 
 • Lid Drumfanfare koninklijke harmonie Sint-Cecilia
 • Lid CV de Geminteraod

Secretaresse

Anja van der Heijden via avanderheijden@meierijstad.nl