Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor burgers en bezoekers om zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en houden van de basisveiligheid. Hiervoor werken wij samen met verschillende partners zoals de politie, openbaar ministerie, de Veiligheidsregio, bewoners en ondernemers. We werken samen aan een afname van criminaliteit, een toename van veiligheidsgevoelens en het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde.