Gezinnen met kinderen

De mogelijkheden voor gezinnen met kinderen en weinig inkomen. Vragen? Neem dan contact met ons op of maak gebruik van ons inloopspreekuur. 

Opvoeding en levensonderhoud

Kinderbijslag

Voor iedereen met kinderen. Het is een bijdrage voor kosten opvoeding van kind(eren). De aanvraag loopt ook via de SVB

Kindgebonden budget

Voor iedereen die kinderbijslag ontvangt en kinderen heeft tot 18 jaar. Het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. Het is een bijdrage of tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van kind(eren). Dit wordt betaald door de Belastingdienst. Voor een proefberekening en aanvraag kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Zorgverzekering

Regeling collectieve zorgverzekering

Voor iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De gemeente betaalt een deel van de premie zorgverzekering bij CZ en VGZ in de vorm van bijzondere bijstand, bovendien geven VGZ en CZ een collectiviteitskorting. Met deze collectieve zorgverzekering zijn mensen goed verzekerd en besparen ze een behoorlijk bedrag. Meer informatie over de regeling collectieve zorgverzekering. Aanvragen kan via www.gezondverzekerd.nl.

Kinderopvang

Wellicht komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkomingen kinderopvang. 

Bijstand

Bijzondere bijstand

Voor ouders met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten.

 • De vermogensgrens voor gehuwden en alleenstaande ouders is €  15.210,-
 • De vermogensgrens voor een alleenstaande € 7.605,-

Voor ouders die kosten maken vanwege bijzondere omstandigheden. En deze kosten niet of niet in het geheel kunnen betalen. 

 • De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden.

Voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

 • aanschaf van een bril, (tand-)arts kosten of andere medische kosten
 • noodzakelijke verhuiskosten
 • eigen bijdragen
 • bewindvoering

Aanvragen bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer inkomsten hebben op bijstandsniveau (120% van sociaal minimum) of net daarboven. Aanvragen individuele inkomenstoeslag.

School

Bijzondere bijstand regeling schoolkosten (voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar)

Voor ouders met een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten.

 • De vermogensgrens voor gehuwden en alleenstaande ouders is € 15.150,-
 • De vermogensgrens voor een alleenstaande is € 7.575,-

Het is een tegemoetkoming van de schoolkosten voor het schooljaar 2024-2025. De tegemoetkoming is per kind per jaar € 239,- euro. Aanvragen bijzondere bijstand schoolkosten. U kunt uw aanvraag indienen van 1 juli tot 1 november. Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen voor levensonderhoud van de Participatiewet, krijgen automatisch bericht als zij aan de voorwaarden voldoen. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen.

Bijzondere bijstand PC regeling/laptop (voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar)

Mensen die minimaal 1 jaar een inkomen tot 120% van sociaal minimum hebben en onder de vermogensgrens zitten, hebben 1 x per 5 jaar recht op een gezinslaptop.

 • De vermogensgrens voor gehuwden en alleenstaande ouders is € 15.210,-

Het is een eenmalige vergoeding van € 554,- voor de aanschaf van een pc of laptop inclusief printer. Dit geldt voor gezinnen met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar. En voor kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan. Aanvragen bijzondere bijstand PC regeling/laptop.

Hobby/sport/meedoen

Regeling maatschappelijke participatie

Vergoeding voor deelname aan maatschappelijke-, sociale-, culturele-, sport-, en welzijnsactiviteiten. De vergoeding is € 322,- per kind per jaar. Voor volwassen is dit € 239,- per jaar. Tot en met het behalen van zwemdiploma B worden de zwemlessen betaald door de gemeente. Dit geldt voor ouders met een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten.

 • De vermogensgrens voor gehuwden en alleenstaande ouders is € 15.150,-
 • De vermogensgrens voor een alleenstaande is € 7.575,-

Aanvragen regeling maatschappelijke participatie.

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Het is een bijdrage voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar die willen sporten of  lessen op kunst en cultuurgebied willen volgen. Alleen voor inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente ontvangen. De aanvraag loopt via www.jeugdfondssportencultuur.nl 
Meer informatie over jeugdfonds sport en cultuur.

Schuldhulpverlening en kwijtschelding belastingen

Voor gezinnen met financiële problemen. Een klantmanager bespreekt wat ouders kunnen verwachten en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. De persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht en ze krijgen advies over welke hulp het beste bij ze past. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente verschillende stappen zetten en Schuldhulpmaatjes inschakelen. Schuldhulp of advies aanvragen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Voor mensen die de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunnen betalen. Het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen dan wel een betalingsregeling hiervoor. Het gaat dan om de volgende gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing. Kwijtschelding aanvragen.

Hulp bij invullen formulieren

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade helpt inwoners bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. De medewerkers geven uitleg, bijvoorbeeld over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over het inloopspreekuur van de formulierenbrigade.