Geluidsoverlast veroorzaken (ontheffing)

Het is in de gemeente niet toegestaan om buiten inrichtingen onnodig geluid te maken. Dit mag met de juiste vergunning of melding wel bij evenementen en bouwactiviteiten. Als u ontheffing voor geluidhinder wilt aanvragen voor een ander soort activiteit dan kan dat via onderstaande link.

Een ontheffing geluidhinder kan aangevraagd worden voor vormen van geluidhinder waarin de andere regelingen niet voorzien. Onder andere valt te denken aan:

  • het door middel van luidsprekers op voertuigen of anderszins reclame of muziek maken of mededelingen doen
  • het ten gehore brengen van achtergrondmuziek in winkelstraten
  • het gebruik van diverse geluid producerende recreatietoestellen
  • het gebruik van bouwmachines, zoals compressors, cirkelzagen, trilhamers en heistellingen
  • het toepassen van knalapparatuur om vogels te verjagen, enz., enz.
  • het beoefenen van “lawaaiige” hobby’s
  • het voortdurend bespelen van muziekinstrumenten
  • het gebruiken van elektro- akoestische apparatuur
  • het laten draaien van koelaggregaten op vrachtwagens

Ontheffing aanvragen

Het aanvragen van een ontheffing kost € 72,- (voor 2023).

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Geluidhinder

Ervaart u geluidhinder? Dan kunt u hiervan een melding doen.

Beleid

Deze ontheffing geluidhinder (artikel 8.12, tweede lid van de Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad) is niet van toepassing op situaties die zijn beschreven in de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012, de (Interim) Omgevingsverordening Noord-Brabant of artikel 2.25 van de APV).