Melding woon- en leefomgeving

Maak uw melding bij voorkeur via de MijnGemeente app. Zo komt uw melding automatisch in het meldsysteem van de gemeente waardoor hij sneller en makkelijk kan worden verwerkt.

MijnGemeente app

U kunt uw melding digitaal doorgeven via de gratis MijnGemeente app. U kunt dan ook direct een foto meesturen. Meer uitleg over de MijnGemeente app

Download Mijngemeente App voor iPhone

Download Mijngemeente App voor Android

Onverwachte noodsituaties lossen we binnen 1 dag op. Voor de overige meldingen, passen we verschillende afhandeltermijnen toe. Dit kan variëren van 1 tot 4 weken. In de ontvangstbevestiging van uw melding, leest u wat de afhandeltermijn is van uw melding.

Digitaal melden

U kunt uw melding ook digitaal doorgeven.

Persoonlijk melden

Tijdens kantooruren kunt u uw vraag of melding ook persoonlijk doorgeven (telefonisch via 14 0413 of aan de balie).

Soorten meldingen
 • Afval: zoals afvalcontainers, kliko's, kerstboominzameling, kroonringen
 • Bomen: zoals omgevallen boom, schade aan bomen, overlast, bladkorven
 • Dieren en dierenparken: zoals loslopende dieren, dood dier, stankoverlast
 • Groen: zoals Groen zoals beplanting, onderhoud, zwerfafval
 • Handhaving bouwen en wonen: zoals woonoverlast, geluidsoverlast, illegale huisvesting
 • Handhaving openbare ruimte: zoals parkeerovertredingen, overlast honden, vuurwerk
 • Openbare verlichting: zoals storing verkeerslichten, defect openbare lamp
 • Plaagdieren en ongedierte: zoals eikenprocessierups, wespen, ratten, muizen
 • Riolering: zoals stankoverlast en verstoppingen
 • Sport en spel: zoals onderhoud speelplekken, kapot speeltoestel
 • Straat- en wegmeubilair: zoals graffiti, verkeersborden, bushaltes
 • Water: zoals blauwalg, dode vissen, slootmaaisel
 • Wegen - paden - pleinen: zoals asfalt, gladheidsbestrijding, trottoirs, fietspaden

Heeft u problemen met gas, water of elektriciteit?

Meld dat dan bij uw energieleverancier (gas en elektriciteit), of bij Brabant Water (water).

Hoe lang duurt het 

Onverwachte noodsituaties lossen we binnen 1 dag op. Voor de overige meldingen, passen we verschillende afhandeltermijnen toe. Dit kan variëren van 1 tot 4 weken. In de ontvangstbevestiging van uw melding, leest u wat de afhandeltermijn is van uw melding.

Spoedgeval openbare orde en veiligheid

Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 88 44.